za10102015

Laatste update:do, 08 okt 2015 7pm

Back U bevindt zich hier: Rijsenhout Dorpsraad Stichting Dorpsraad Rijsenhout

Over de Dorpsraad

Stichting Dorpsraad Rijsenhout

Wat is de Dorpsraad Rijsenhout?
De Dorpsraad is een stichting die tracht de gemeenschappelijke belangen van de Rijsenhouters zo goed mogelijk te dienen.
De Dorpsraad is een aanspreekpunt voor de inwoners van Rijsenhout en geeft advies aan overheden en instanties.
De dorpsraad is voor de gemeente een aanspreekpunt (gesprekspartner) om te vernemen wat er in het dorp leeft.

Wat is belangrijk voor de Dorpsraad?
De Dorpsraad zet zich in voor de leefbaarheid van Rijsenhout; daarbij hecht zij veel belang aan:
Herinrichting van straten en pleinen tot plaatsen waar men prettig en veilig kan vertoeven.
Kwaliteit van de woonomgeving, zoals het groenbeleid en onderhoud van wegen,fietspaden en trottoirs.    
Verkeerssituatie in Rijsenhout, vooral m.b.t. het sluipverkeer.
Vermindering van vermijdbare overlast van het vliegverkeer.
Evenwichtige samenstelling van het woningaanbod en waar mogelijk uitbreiding ervan.
Voorzieningen, waaronder het winkelbestand, de markt en het openbaar vervoer.
Gezonde bedrijven.

Hoe doet de Dorpsraad dat?
Een luisterend oor hebben voor de inwoners van Rijsenhout, op individuele basis, door het :
Organiseren van een jaarlijkse openbare vergadering en, indien noodzakelijk, door het beleggen van informatieavonden.
Deelnemen aan het overleg met gemeente, Meerwaarde, politie, Woonmaatschappij en Vereniging van Huurders Haarlemmermeer. 
Waar nodig deelnemen aan inspraak- en informatieavonden. 

Wie vormen de Dorpsraad?
Vrijwilligers uit het gehele dorp, benoemd voor drie jaar, met de mogelijkheid om één keer herbenoemd te worden. 

Wat betekent lid zijn van de Dorpsraad?
Eenmaal per maand een avond vergaderen.
Interviews met plaatselijke en regionale pers.
Het schrijven van formele brieven en adviezen naar de bevoegde instanties.
Overleg met wethouders, gemeenteraadsleden, ambtenaren, bedrijven en particulieren.
Bijdragen aan het doel van de Dorpsraad in een onderlinge taakverdeling met andere bestuursleden.

Hoeveelheid Tijd kost me dat?
Afhankelijk van taak en inzet, gemiddeld enkele uren in de week.