Regiegroep

De regiegroep is een netwerk van betrokken bewoners en ondernemers die zich sterk maken voor de ontwikkeling van Rijsenhout. Ze is voortgekomen uit de klankbordgroep die samen met de gemeente het Ruimtelijk Kader Rijsenhout heeft opgesteld, dat valt binnen de structuurvisie van de gemeente. Na vaststelling van het RKRH is de klankbordgroep in afgeslankte vorm verder gegaan als Regiegroep, om bij te kunnen dragen aan de realisatie van de plannen. De regiegroep is opgezet om een pro-actieve manier bij te dragen aan de ontwikkeling van Rijsenhout, met als doel de leefbaarheid in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Aanleiding was destijds in 2005/2006 het plan van de gemeente om een grootschalig nieuw glastuingebied aan te leggen, inmiddels bekend onder de naam PrimA4a. De dorpsraad had geen bezwaren tegen het plan, maar vond wel dat oude glastuinbouwterreinen in de directe omgeving van het dorp geherstructureerd moesten worden. Veel van het ‘oude glas’ heeft immers zijn functie verloren en ligt er verlaten bij. De gemeente nam het idee over en besloot de beide opdrachten te koppelen: een masterplan voor het nieuwe glastuinbouwgebied en een herstructureringsplan voor de oude terreinen.

De tijd heeft niet stil gestaan en de regiegroep evenmin. In de siertuinbouw is het nodige veranderd, met gevolgen voor de herstructurering: Er is ruimte ontstaan voor woningbouw. Er wordt gewerkt aan plannen voor woonwijken bij bijvoorbeeld de Piet Lanserhof en Catharina Segrina. Daarnaast heeft de dorpsraad ook ideeën voor het centrumgebied. Hier zou bijvoorbeeld een wooncomplex voor senioren moeten verrijzen, zodat inwoners tot op hoge leeftijd in hun dorp kunnen blijven wonen en niet naar een verzorgingstehuis elders hoeven te verhuizen. Vanuit deze plek blijven ze bovendien makkelijk betrokken bij de activiteiten in het dorp.

Dorpsraad en regiegroep maken zich sterk voor uitvoering van deze plannen. Daarbij hebben zij niet alleen te maken met dorpsbewoners en gemeente. Er is ook medewerking vanuit Den Haag nodig. Waar mogelijk trekken wij voor onze belangenbehartiging vanuit onze eigen visie samen op met de gemeente. Waar nodig ondernemen wij daarnaast onze eigen initiatieven.

 

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!