Terug

10 juli, informatiebijeenkomst over de Omgevingswet

omgevingswet-vd

U heeft misschien wel gehoord over de Omgevingswet. Deze nieuwe wet is de basis voor alle regelgeving voor de fysieke omgeving. Van ruimte, wonen en infrastructuur tot milieu, natuur en water. De wet wordt door de rijksoverheid gemaakt en op gemeenteniveau verder ingevuld. De colleges van gemeente Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude hebben hiervoor een Ontwerp-koersdocument in juni vastgesteld.

Op maandag 10 juli 2017 van 19.15 tot 21.00 uur informeert de Gemeente u tijdens een informatiebijeenkomst in het raadhuis in Hoofddorp graag over de koers en de betekenis van de Omgevingswet voor u. Iedere inwoner van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude is welkom. De nieuwe wet stelt de gebruiker en het gebied centraal en heeft daarmee impact voor iedereen die iets in de fysieke leefomgeving wil.

Wilt u om organisatorische redenen zo vriendelijk zijn uw komst te bevestigen via omgevingswet@haarlemmermeer.nl of via telefoonnummer 0900-1852. Bent u niet in de gelegenheid de bijeenkomst te bezoeken maar wilt u meer weten of meedenken? Neem dan contact op met de projectgroep Omgevingswet.

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!