Wie doet wat?

Er zijn dus verschillende groepen vrijwilligers die zich inzetten voor de belangen van Rijsenhout. Ieder netwerk is zelfstandig en heeft zijn eigen deskundigheid. Sommige zijn tijdelijk actief, sommige structureel. Dat hangt af van de mensen en de onderwerpen waar ze zich voor inzetten. Elk netwerk kan een beroep doen op de Dorpsraad of de Dorpsraad van advies voorzien, zodat ook wij vanuit draagvlak in de samenleving werken. De behoefte zal per netwerk verschillen.

Dorpsraad

– Gesprekspartner/klankbord gemeente

– Actualiteiten, bijv. Poldertuin, Trafostation, Gifgrond, Fort, woningbouw, bestemmingsplannen etc.

– Gebiedsmanagement (voorheen Integraal Buurtbeheer)

– Grijs en groen

– Jeugd

– Verkeer, Openbaar Vervoer

– De Reede

– Ringdijk

– Schipholzaken

– Volkstuinen

– Beheer website Rijsenhout.info, Facebook DR Rijsenhout, nieuwsbrief, bewonersbijeenkomsten

– Afstemmming met Rijsenhoutse netwerken zoals de Regiegroep, Rijsenhout zegt NEE, Zorgzaam Rijsenhout etc.

– Contact met Gemeenteraad

– Contact met projectontwikkelaars en andere partijen

– Afstemmen met andere kernen

Rijsenhout zegt NEE

Alles wat nodig is om het 150kV transformatorstation naar een betere locatie te krijgen.

Stichting 2030

“Wat gaan we doen met een miljoen?”
Fonds op last van de rechter in mediation tot stand is gekomen n.a.v. het Poldertuinconflict. Bewoners kunnen aanvragen indienen voor initiatieven die de blijvend bijdragen aan de leefbaarheid van Rijsenhout.

Stichting Zorgzaam Rijsenhout

Stichting die zich inzet voor de ouderen in Rijsenhout.

Klankbordgroep De Reede

Overgangsjaar 2019: De Reede valt nu onder Maatvast.
Ontwikkeling van De Reede / Centrumontwikkeling. Daarbij speelt de SLS-subsidie een belangrijke rol: In 2020 moet gestart zijn met de uitvoering.

Klankbordgroep of initiatiefgroep Ringdijk

Deze is actief maar momenteel in Coronatijden zijn de eerste uitvoerende activiteiten (b.v.  verkeersmetingen) stilgelegd. Maar versterking van deze werkgroep is altijd welkom. Wellicht iets voor u? Meld u s.v.p. bij secretaris@dorpsraadrijsenhout.nl
Ook hier is SLS-geldbeschikbaar om recreatiemogelijkheden te realiseren.
Ook staan er verkeersmaatregelen op stapel vanwege het Ringdijkbeleid. Hierin komt een zgn. ‘knip’ in de dijk aan de orde.
Daar zal participatie op plaatsvinden vanuit de Gemeente. In het voorjaar komt de Gemeente e.e.a. toelichten aan de dorpsraad.

Klankbordgroep woningbouw

Groep die zich bezig houdt met wel of nog niet bestaande woningbouwprojecten. door middel van netwerken en aandacht vragen voor ons dorp bij de diverse ministeries, de provincie en de gemeente Haarlemmermeer

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!