Verslag laatste vergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 20 april

Mededelingen:

  • Connexxion is gevraagd verbeterplannen publiek te maken via social media ipv een info-avond

  • Een AED-cursus staat nu gepland voor 28 september, als het kan ivm corona.

  • Klacht over hard rijden op de Aalsmeerderweg wordt meegenomen door de Commissie Herinrichting Ringdijk.

  • Parapluplan Datacenters in de H’meer wordt kritisch gevolgd ivm de noodzaak voor hoogspanningsstations.

  • De DR gaat een (steun-)advertentie plaatsen in het Witte Weekblad

De discussie over het voortbestaan van De Reede wordt breed gevoerd doordat er veel betrokken partijen zijn: de Gemeente, stichting 2030, de Dorpsraad, de Regiegroep, Placemaking Managementsteam, SLS, de kerk, Maatvast en verenigingen die gebruikers zijn van de Reede. De Dorpsraad gaat haar standpunt over de Reede duidelijk maken naar de SLS zodat er meer lijn in die discussie komt. Er is nu veel overleg over dit onderwerp omdat de tijd dringt; voor 1 januari 2021 moet er een bruikbaar plan liggen.

De gemeentelijke projectleider van Herinrichting Ringdijk heeft aangegeven dat de proef-wegversmalling op de Dijk ter hoogte van het Fort niet doorgaat want en te weinig plek aldaar en te weinig geld om dit te realiseren. Nu wordt verder gekeken hoe alle knelpunten het veiligst verbonden kunnen worden (verkeersluwe Ringdijk, en met name tussen Verremeer en Bennebroekerweg, (snel)verkeer op de Aalsmeerderweg, kruising Aalsmeerderweg-Bennebroekerweg).

Door de coronacrisis ligt het proces “nieuwe Biomassacentrale voor de Meerlanden” stil. Wordt vervolgd (of niet).

Ook door de coronacrisis zijn de viering van Koningsdag en zowel de 4 mei-herdenking als de 5 mei-viering afgelast.

Dit was de eerste Zoom-vergadering door de Dorpsraad; het ging over het algemeen goed maar wij hopen dat we elkaar weer op korte termijn in de Reede kunnen zien. De volgende vergadering is op 11 mei.

Verslag Dorpsraad Vergadering d.d. 09-03-2020

Veel losse mededelingen deze keer:

  • de DR is samen met de DR Burgerveen bezig een cursus op te zetten voor het gebruik van een AED (door de coronacrisis wordt dat op zijn vroegst deze herfst)
  • de DR is ook bezig een info-avond te organiseren over alles wat in ons dorp speelt. De Burgemeester heeft beloofd te komen. Ook dat wordt deze herfst.
  • Ook Connexxion wil erg graag een infosessie beleggen in ons dorp om voorgenomen verbeteringen aan te kondigen, maar zoals u zult begrijpen is dat voorlopig uitgesteld.
  • DR-lid Henk Kooman heeft onze DR helaas moeten verlaten, wonen in Almere, werken in R’dam en DR in R’hout wordt teveel.

Regiomanager Jos Bontekoe was uitgenodigd om de DR bij te praten over lopende gemeentezaken: alle drie de in hoger beroep afgewezen potentiële bouwprojecten liggen nu bij de Raad van State ter beoordeling; er is nog geen nieuwe plek bekend voor een trafostation, in ieder geval komt het zeker niet op een van de drie plekken dicht bij ons dorp; er is nog veel onduidelijkheid over de toe te kennen subsidiegelden (SLS en Stichting 2030) omdat de plannen voor de nieuwe Sportaccomodatie en voor de Reede nog volop in onderhandeling zijn.

De ORS is weer in overleg met Schiphol samen met bewonersorganisaties, echter door de coronacrisis zijn alle overlegdata opgeschort en is er dus geen nieuws.

Uit de “placemaking” middag zaterdag 25 januari is een werkgroep ontstaan die bezig is met met name de toekomst van de Reede (en de inrichting van de Werf). Op dit moment is alles nog mogelijk en wordt dit onderwerp van alle kanten bekeken.

Er is een nieuwe projectleider, Edson Koorndijk, aangesteld voor de herinrichting van de Ringdijk. Verder nieuws hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Rondom Schiphol is het wachten op de Luchtvaartnota. Een ingehuurde kracht is bezig uit te zoeken hoe alle R’houtse partijen effectiever met de gemeente kunnen samenwerken.

Alle voorbereidingen rondom de Dodenherdenking zijn rond. Ook is het Bevrijdingsfeest volop in voorbereiding. Verder nieuws hierover volgt.

 

Verslag Dorpsraad Vergadering d.d. 10-02-2020

Openbaarheid vergaderingen: afgesproken is de agenda en het verslag van de vorige vergadering in beknopte vorm op de website rijsenhout.info te plaatsen. Daar is dit dus de eerste uitgave van. Ook gaan we kijken of er een tweetal tabbladen (“Agenda” en “Verslagen”) op de website aangemaakt kunnen worden.

AML-flex:strong Hogeschool Windesheim heeft i.o.v. Connexxion een praktijkonderzoek uitgevoerd. Het rapport hierover is duidelijk: er moet vooral op het traject H’dorp-R’hout v.v. veel verbeterd worden. Ook de wethouder M.Ruigrok heeft hier bij Connexxion op aangedrongen. De Dorpsraad blijft dit onderwerp goed in de gaten houden.

Slibstort: de Dorpsraad heeft een rapport ontvangen van een tweede meting op het slibstortterrein aan de Aalsmeerderweg. De conclusie was gelukkig positief: er is geen toename van PFOS in de grondlaag onder de stortlaag gemeten. Dat betekent dat de onderlaag en de stort vooralsnog goed van elkaar gescheiden zijn. Er komen hier nog vervolgmetingen om dit te monitoren.

De Reede: zaterdag 27/01 was er een bijeenkomst in de Reede over de toekomst van ons dorpshuis. Na een, door onduidelijke berichtgeving over deze
middag, tumultueuze start zijn een tiental groepjes aan de gang gegaan. De ideeën die daaruit zijn voortgekomen worden in de nu gevormde klankbordgroep donderdag 20/02 voor de eerste keer besproken.

R’hout aardgasvrij: in ons dorp wordt een verkenning gestart om een deel van het dorp aardgasvrij te maken. Inmiddels hebben alle woningen ten noorden van de Bennebroekerweg een brief hierover gehad. Ook hangen er bilboards in het dorp die een inloopbijeenkomst in de Reede aankondigen. Daarnaast kun je persoonlijke informatie krijgen op dinsdagavond en donderdagmorgen, ook in de Reede.

Ringdijk aanpassingen: de coördinerende ambtenaar is helaas overgeplaatst en er is nog geen nieuwe aangesteld. De tijd gaat dringen want er is beloofd dit voorjaar een eerste proefaanpassing aan te leggen bij het Fort in de vorm van een versmalling met stoplichten (zoals bij de watertoren in Aalsmeer).

Raadsleden op bezoek: maandag 10/02 hebben achttal raadsleden op uitnodiging van de RegieGroep gesproken met de RG en de DR over 3 onderwerpen; huizenbouw in Rijsenhout, de Reede en de nieuwe sportaccommodatie. Er is afgesproken dat de Raad deze onderwerpen met extra aandacht hoog op de agenda zullen plaatsen zodat er voor de Voorjaarsnota nog stappen gezet kunnen worden.

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!