Dorpsraad

De Dorpsraad van Rijsenhout is een stichting die tracht de belangen van het dorp en haar bewoners en ondernemers zo goed mogelijk te dienen. In Haarlemmermeer liggen 32 dorpen en kernen. Ieder dorp of wijk beschikt over een eigen dorps- of wijkraad. Zij zijn gesprekspartner van de gemeente om te vernemen wat er onder de bevolking leeft. De Dorpsraad is een aanspreekpunt voor de inwoners van Rijsenhout en geeft advies aan overheden en instanties.

De Dorpsraad zet zich in voor de leefbaarheid van Rijsenhout. Daarbij hecht zij veel belang aan:

  • Constructief overleg met gemeente en andere partijen zoals scholen, woningbouw, meerwaarde etc.
  • Leefbaarheid en kwaliteit van de woonomgeving, zoals het groenbeleid en onderhoud van wegen, handhaven en verbeteren van voorzieningen.
  • Evenwichtige samenstelling van het woningaanbod en waar mogelijk uitbreiding ervan.
  • Verkeerssituatie in Rijsenhout, bijv. Ringdijkbeleid en parkeerbeleid.

In lijn met de moderne netwerkmaatschappij, werken we daarbij samen met groepen actieve bewoners die zich zelf uit eigen betrokkenheid inzetten voor het dorp, zoals de Regiegroep en Rijsenhout zegt NEE. Deze groepen hebben hun eigen activiteiten rond belangrijke thema’s. De dorpsraad ondersteunt ze met contacten bij de gemeente, gemeenteraad, als sparring partner, communicatie via de website. Soms heeft een netwerk een formele organisatie nodig voor een deel van haar activiteiten en is het mogelijk die onder te brengen bij de Dorpsraad.

Wij zijn heel blij met de Rijsenhoutse bewonersgroepen. Zij zijn het draagvlak vanuit het dorp en maken het mogelijk dat wij weten wat er speelt. Zij zijn ook onze adviseurs. Het is bovendien onmogelijk om voor alles wat er inhoudelijk speelt vanuit de dorpsraad ‘de kar te trekken’. Betrokkenen hebben bovendien vaak ook inhoudelijke deskundigheid die niet altijd in de Dorpsraad aanwezig is.

Onze uitgangspunt is samenwerking in dorpsbelang, waarbij wij onszelf steeds opnieuw de volgende drie vragen stellen:

– Wat speelt er?
– Wat betekent dat?
– Is het goed voor het dorp?

Er zijn natuurlijk ook dingen die de dorpsraad niet doet:

  • Opkomen voor individuele belangen. De dorpsraad zal doorverwijzen naar relevante instanties. Niettemin kunnen wij wel trends in de ervaringen van bewoners/ondernemers signaleren en die onder de aandacht brengen van de gemeente.
  • Evenementen organiseren. Dit doen het Promoteam, dorpshuis De Reede en natuurlijk de verenigingen in Rijsenhout.


Leden dorpsraad

De dorpsraadsleden zijn vrijwilligers die zich naast hun baan, bedrijf of andere activiteiten inzetten voor de belangen van het dorp. Dat doet ieder vanuit zijn eigen perspectief en kwaliteiten. Het is een informeel team met een goede sfeer en een insteek van constructieve samenwerking. Zoek je contact met de Dorpsraad? Op onze contactpagina vindt u de namen, mailadressen en een contactformulier: https://www.rijsenhout.info/contact/

Wil je ook iets doen voor het dorp?

Rijsenhout is in beweging! Dat betekent dat er voor de dorpsraad heel wat te doen valt en een aanvulling op ons team zou zeer welkom zijn.

Zou jij mee willen denken over Rijsenhoutse thema’s zoals woningbouw, verkeerssituaties, Schiphol, het ondernemersklimaat of een onderwerp waar jouw persoonlijke interesse naar uit gaat? Wij nodigen je graag uit voor een kennismaking.

Heb je interesse? Stuur een berichtje naar voorzitter@dorpsraadrijsenhout.nl of secretaris@dorpsraadrijsenhout.nl of spreek een van ons persoonlijk aan.

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!