Dorpsraad

Rijsenhout kaart

De Dorpsraad van Rijsenhout is een stichting die tracht de gemeenschappelijke belangen van de Rijsenhouters zo goed mogelijk te dienen. In Haarlemmermeer liggen 26 dorpen en kernen verspreid over een gebied van 18.500 hectare. Ieder dorp of wijk beschikt over een eigen dorps- of wijkraad. Zij zijn gesprekspartner van de gemeente om te vernemen wat er onder de bevolking leeft. De Dorpsraad is een aanspreekpunt voor de inwoners van Rijsenhout en geeft advies aan overheden en instanties.

De Dorpsraad zet zich in voor de leefbaarheid van Rijsenhout. Daarbij hecht zij veel belang aan:

  • Constructief overleg met gemeente en andere partijen zoals scholen, woningbouw, meerwaarde etc.
  • Leefbaarheid en kwaliteit van de woonomgeving, zoals het groenbeleid en onderhoud van wegen, handhaven en verbeteren van voorzieningen.
  • Evenwichtige samenstelling van het woningaanbod en waar mogelijk uitbreiding ervan.
  • Verkeerssituatie in Rijsenhout, bijv. Ringdijkbeleid en parkeerbeleid.
  • Gezond ondernemersklimaat.

Daarbij werken we steeds meer samen met (groepen) actieve bewoners die zich zelf inzetten voor het dorp, zoals de Regiegroep en Rijsenhout zegt NEE. Deze groepen hebben hun eigen activiteiten rond belangrijke thema’s. De dorpsraad ondersteunt ze met contacten bij de gemeente, gemeenteraad, als sparring partner en zet indien nodig communicatie via de website in. Wij zijn heel blij met deze bewonersgroepen. Het is onmogelijk om inhoudelijk alles wat er in en om het dorp speelt vanuit de DR op te pakken. We kunnen niet zonder betrokken bewoners!

Er zijn natuurlijk ook dingen die de dorpsraad niet doet:

  • Opkomen voor individuele belangen. De dorpsraad zal doorverwijzen naar relevante instanties. Niettemin kunnen wij wel trends in de ervaringen van bewoners/ondernemers signaleren en die onder de aandacht brengen van de gemeente.
  • Evenementen organiseren. Dit doen het Promoteam, dorpshuis De Reede en natuurlijk de verenigingen in Rijsenhout.

Leden dorpsraad

De dorpsraadsleden zijn vrijwilligers die zich naast hun baan, bedrijf of andere activiteiten inzetten voor de belangen van het dorp. Dat doet ieder vanuit zijn eigen perspectief en kwaliteiten. Het is een informeel team met een goede sfeer en een insteek van constructieve samenwerking. De leden van de dorpsraad zijn:

Naam Functie / onderwerp E-mail
Monique Damen Voorzitter voorzitter@dorpsraadrijsenhout.nl
Henk Arendse Secretaris secretaris@dorpsraadrijsenhout.nl
Belinda Oudekerk Penningmeester penningmeester@dorpsraadrijsenhout.nl
Henk Haspels Grijs & Groen, De Reede h.haspels@dorpsraadrijsenhout.nl
Jan Buiten Algemeen lid, Openbaar Vervoer j.buiten@dorpsraadrijsenhout.nl
Henk Kooman Algemeen lid h.kooman@dorpsraadrijsenhout.nl
 
 

Donja Maerten houdt vanuit de PR-groep onze website en facebook pagina bij. Berichten kunt u sturen aan redactie @dorpsraadrijsenhout.nl

Wil je ook iets doen voor het dorp? Wij zoeken nog een notulist en een aantal mensen die op strategisch- en procesniveau kunnen meedenken. Vele handen maken licht werk. Er speelt veel in Rijsenhout en onze capaciteit is beperkt.

Stuur een berichtje naar voorzitter@dorpsraadrijsenhout.nl of secretaris@dorpsraadrijsenhout.nl of spreek een van ons persoonlijk aan.