Dorpsraad

Rijsenhout kaart

De Dorpsraad van Rijsenhout is een stichting die tracht de belangen van het dorp en haar bewoners en ondernemers zo goed mogelijk te dienen. In Haarlemmermeer liggen 26 dorpen en kernen verspreid over een gebied van 18.500 hectare. Ieder dorp of wijk beschikt over een eigen dorps- of wijkraad. Zij zijn gesprekspartner van de gemeente om te vernemen wat er onder de bevolking leeft. De Dorpsraad is een aanspreekpunt voor de inwoners van Rijsenhout en geeft advies aan overheden en instanties.

De Dorpsraad zet zich in voor de leefbaarheid van Rijsenhout. Daarbij hecht zij veel belang aan:

  • Constructief overleg met gemeente en andere partijen zoals scholen, woningbouw, meerwaarde etc.
  • Leefbaarheid en kwaliteit van de woonomgeving, zoals het groenbeleid en onderhoud van wegen, handhaven en verbeteren van voorzieningen.
  • Evenwichtige samenstelling van het woningaanbod en waar mogelijk uitbreiding ervan.
  • Verkeerssituatie in Rijsenhout, bijv. Ringdijkbeleid en parkeerbeleid.
  • Gezond ondernemersklimaat.

In lijn met de moderne netwerkmaatschappij, werken we daarbij samen met groepen actieve bewoners die zich zelf uit eigen betrokkenheid inzetten voor het dorp, zoals de Regiegroep en Rijsenhout zegt NEE. Deze groepen hebben hun eigen activiteiten rond belangrijke thema’s. De dorpsraad ondersteunt ze met contacten bij de gemeente, gemeenteraad, als sparring partner en zet indien nodig communicatie via de website in. Wij zijn heel blij met deze bewonersgroepen. Zij zijn het draagvlak vanuit het dorp en maken het mogelijk dat wij weten wat er speelt. Bovendien is het onmogelijk om voor alles wat er inhoudelijk speelt vanuit de dorpsraad ‘de kar te trekken’. Onze basis is samenwerking in dorpsbelang.

Er zijn natuurlijk ook dingen die de dorpsraad niet doet:

  • Opkomen voor individuele belangen. De dorpsraad zal doorverwijzen naar relevante instanties. Niettemin kunnen wij wel trends in de ervaringen van bewoners/ondernemers signaleren en die onder de aandacht brengen van de gemeente.
  • Evenementen organiseren. Dit doen het Promoteam, dorpshuis De Reede en natuurlijk de verenigingen in Rijsenhout.

Leden dorpsraad

De dorpsraadsleden zijn vrijwilligers die zich naast hun baan, bedrijf of andere activiteiten inzetten voor de belangen van het dorp. Dat doet ieder vanuit zijn eigen perspectief en kwaliteiten. Het is een informeel team met een goede sfeer en een insteek van constructieve samenwerking. De bestuursleden van de dorpsraad zijn:

Naam Functie / onderwerp E-mail
Monique Damen Voorzitter – tot 1 april 2019 voorzitter@dorpsraadrijsenhout.nl
Jan Buiten Secretaris, Openbaar Vervoer secretaris@dorpsraadrijsenhout.nl
Belinda Oudekerk Penningmeester penningmeester@dorpsraadrijsenhout.nl
Henk Haspels Grijs & Groen, De Reede h.haspels@dorpsraadrijsenhout.nl
Henk Kooman Algemeen lid h.kooman@dorpsraadrijsenhout.nl
Overige contacten:
Donja Maerten IBB, PR, webredactie redactie@dorpsraadrijsenhout.nl
Michiel Enkelaar Meerlanden m.enkelaar@dorpsraadrijsenhout.nl
Hans van der Meulen Dorpshuiszaken mailadres binnenkort actief
Cor Hogenkamp Aspirant lid c.hogenkamp@dorpsraadrijsenhout.nl

 

Wil je ook iets doen voor het dorp? Wij zoeken nog een notulist en een aantal mensen die op strategisch- en procesniveau kunnen meedenken. Bijvoorbeeld over centrumontwikkeling, jeugd, ouderen, omgevingswet, Schiphol. Of een ander onderwerp dat u voor het dorp belangrijk vindt. Vele handen maken licht werk. Er speelt veel in en rond Rijsenhout en onze capaciteit is beperkt.

Per 1 april is er een vacature voor de functie voorzitter.

Heeft u interesse? Stuur een berichtje naar voorzitter@dorpsraadrijsenhout.nl of secretaris@dorpsraadrijsenhout.nl of spreek een van ons persoonlijk aan.

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!