Agenda komende vergadering

 

Agenda DR vergadering 09-08-2021

(datum is verplaatst van 12-07 naar 09-08-’21)

1. Opening                                                                                    Hans
                 Notulen vorige vergadering

2. Mededelingen en ingekomen stukken                                           Jan

– Beeld ‘Familie’ op de Werf                                                            Hans
– Structuur DR                                                                              Hans
– Snelheidsmetingen/hotspot Aalsmeerderweg                                 Jan/Rohald
– Monumentje in Schenkeveldpark                                                                        Arie

3. Verslag GB-overleg                                                                    Hans/Jan

4. Verslag warmteberaad                                                               Rohald

5. Verslag bewonersbijeenkomst Rozenhof                                       Arie/Donja 
– Jongerenactie Rozenhof Donja/Arie

6. Voorgenomen wietkwekerij in R’hout                                           Hans 

7. Voortgang woningbouw R’hout                                                    Hans

8. Stukken 2020 & penningmeesterschap                                        Hans

9. Enquete dorpsgevoelens                                                            Jan

10. Informatiemiddag voor bewoners                                             Hans/Jan

11. Actiepunten                                                                            Hans

12. Rondvraag en afsluiten                                                            Hans

 

 

Agenda DR vergadering dd 14 juni 2021

01 Opening

02 Notulen vorige vergadering 

03 Mededelingen en ingekomen stukken 

 • brief van Gemeente over geluidsrapport 150kv station

 • bijeenkomst werkgroep woningbouw op 16 juni

 • voorgenomen bestemmingsplanwijziging Gr. Poellaan+Rijshornstr.

 • voortgang fruittuin R’hout

 • mail B Gringhuis betr. hangjongeren

 • berichten uit dorps-en wijkradenoverleg Hans

04 Verslag maandelijks overleg met Gebiedsmanager 

 • samenwerkingsafspraken gebiedsmanager

05 Verslag bijeenkomst bewoners Aals’weg

06 Voortgang “bestuur en statuten” 

07 Voortgang “de Reede” 

08 Woningbouw R’hout (Vlekkenplan e.d.) 

 • mail Ontwikkeling Transformatiegebied 1CD R’hout

 • mail participatietraject bouwplannen H’meer

09 Actiepunten 

10 Rondvraag en afsluiting 

Volgende vergadering 12 juli ‘21

 

Agenda DR vergadering dd 17 mei 2021

01  Opening

02  Mededelingen en ingekomen stukken 

    • Dodenherdenking waardig verlopen

    • Participatief kunstproject R’hout

    • Adoptie fruitboom door DR

    • Wachtlijst volkstuinen bijhouden door DR?

    • Aanpassing aan grote bruggen Schenkeveld

03  Verslag maandelijks overleg met Gebiedsmanagers en gemaakte werkafspraken.

04  Verslag overleg wijkagent Adil en… 

05  …aansluitend jongerenproblematiek 

(zie notulen 19/4 )

06  Verslag overleg 12/5 “ontwikkeling dorpshart” 

07  Voortgang “bestuur en statuten” 

08  Primavera-alternatief (“hersenspinsels Rohald”) 

zie mailing van Rohald

09  Actiepunten 

10  Rondvraag en afsluiting 

Volgende vergadering 14 juni ‘21

 

 

Agenda DR vergadering dd 19 april 2021

01 Opening en welkom Nana en verslag van 15 maart                   Hans 

02 Mededelingen en ingekomen stukken                                       Jan 

 • brief verkeer over Aalsmeerderweg (zie ook 09)

 • contact met Podium voor Architectuur

 • campagne biodiversiteit

 • nieuwe energie voor Rijsenhout

 • passende naam voor het nieuwe Sportpark

   

03 Verslag maandelijks Gebiedsmanagersoverleg                             Hans

04 Verslag kennismaking wethouder Sidali                                       Hans

05 Locatie-onderzoek 150kv-station                                                Rohald/Jan

06 Bestuur en statuten, vervolg.                                                     Herman

zijn we een DR met een bestuur van een x-aantal leden en

een meedenkgroep van een x-aantal leden zonder stemrecht;

of een DR met een x-aantal leden, allen met stemrecht en indien

gewenst een DB.

07 Ontwikkeling dorpshart, vervolg.                                                  Hans/Arie 

08 Huizenbouw in R’hout                                                                  Hans

09 Verkeer Ringdijk en Aalsmeerderweg                                            Rohald

10 Jongerenproblematiek                                                                 Hans 

10 Actiepunten                                                                                Hans 

11 Afsluiting                                                                                   Hans 

Volgende vergadering 17-05-’21

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!