Agenda komende vergadering

Agenda DR-vergadering 14 sept. 2020


1 Opening                                                                Hans

2 Verslag vergadering 13 juli                        Hans

3 Mededelingen en ingekomen stukken            Jan
– parkeren bij de OLS

    • Geen Biomassacentrale
    • Datum AED-cursus bekend
    • Speelpleintje Zijlhof blijft (voorl.)

4 Jeugd in Rijsenhout                                  Adil??

5 Burgerveen/ORA                                                 Arnoud/Cees

        – samen optrekken Ringdijk + Schiphol

6 Ringdijk aanpassingen                               Rohald 

7 Agendapunten Jos Bontekoe                            Jos

8 Een sterkere DR                                        Hans 

    – Acties uit klein overleg

9 de Reede                                                  Hans/Arie 

  • hoe ver zijn we nu?

10 Belinda wil stoppen met DR                      Hans/Arie 

     –kandidaat penningmeester Monica Wies?

11 Actiepunten                                            Hans 

12 Rondvraag + Afsluiting                                   Hans 

Agenda DR-vergadering 13 juli 2020

 

1 Opening                                                                     Hans

2 Verslag vergadering 15 juni                                          Hans

3 Mededelingen en ingekomen stukken                            Hans
– AML-flex verbeteringen

– mail naar RvC van Meerlanden

4 Zienswijze Luchtvaartnota                                           Gerben

werkgroep zienswijze
– Bezoek Cora van Nieuwenhuizen

5 Woningbouw (wat loopt er)                                         Gerben

6 Agendapunten Jos Bontekoe                                       Jos

7 Een sterkere DR                                                        Hans 

– Acties uit klein overleg
– Brainstorm onderwerpen

8 de Reede                                                                 Hans/Arie 

hoe ver zijn we nu?

9 Verlenging garantstelling Ruigrokfonds AIRFort            Hans  

10 Actiepunten                                                            Hans 

11 Rondvraag + Afsluiting                                            Hans 

 

 

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!