Agenda komende vergadering

 

 

Agenda DR vergadering 11-10-21

1. Opening en voorstellen Hanneke en collega                    Hans

2. Notulen vorige vergadering                                           Hans

3. Mededelingen en ingekomen stukken                            Jan

 • Verzoek D66 input voor Raad over REVR

 • Renovatie Werf (mail J. Dekker)

 • Interview Hans & Hans met Trouw

4. Verslag GB-overleg                                                     Hans/Jan

5. Statuten en definitieve samenstelling DR                      Herman 

 • stemming ‘Algemeen reglement DR’ (bijlage)

6. Formele installering Nana                                           Hans

7. Kandidaat penningmeester DR?                                  Donja

8. Voortgang Ringdijk                                                    Rohald

9. Facturering volkstuinen plus jaarstukken DR                Hans

10. Actiepunten                                                            Hans

11. Rondvraag en afsluiting                                           Hans

Volgende vergadering 15 nov 21

 

Agenda DR vergadering 13-09-2021

1. Opening en notulen vorige vergadering                                          Hans 

2. ORS-overleg met wethouder Nobel                                                Hans Paar

zie mail dd 11/09

3. Toch nog: afscheid van Henk Kooman                                            Hans 

4. Mededelingen en ingekomen stukken                                            Jan

 • ceremonie plaatsing “gedenkkeien”

 • AED-cursus

 • Parkeren Werf vs uitbreiding CooP/Plus

5. Verslag GB-overleg dd 18/08                                                       Hans/Jan

6. Statuten en reglementen DR                                                       Herman

 • zie mail Herman dd 10 aug

7. Samenwerkingsafspraken met GB                                               Hans

8. Financiën DR                                                                            Herman

9. Volkstuinen & facturen                                                              Arie/Hans

10. Marktkraam presentatie DR                                                     Hans/Jan

11. Actiepunten                                                                           Hans

12. Rondvraag en afsluiten                                                           Hans

 

 

Agenda DR vergadering 09-08-2021

(datum is verplaatst van 12-07 naar 09-08-’21)

1. Opening                                                                                    Hans
                 Notulen vorige vergadering

2. Mededelingen en ingekomen stukken                                           Jan

– Beeld ‘Familie’ op de Werf                                                            Hans
– Structuur DR                                                                              Hans
– Snelheidsmetingen/hotspot Aalsmeerderweg                                 Jan/Rohald
– Monumentje in Schenkeveldpark                                                                        Arie

3. Verslag GB-overleg                                                                    Hans/Jan

4. Verslag warmteberaad                                                               Rohald

5. Verslag bewonersbijeenkomst Rozenhof                                       Arie/Donja 
– Jongerenactie Rozenhof Donja/Arie

6. Voorgenomen wietkwekerij in R’hout                                           Hans 

7. Voortgang woningbouw R’hout                                                    Hans

8. Stukken 2020 & penningmeesterschap                                        Hans

9. Enquete dorpsgevoelens                                                            Jan

10. Informatiemiddag voor bewoners                                             Hans/Jan

11. Actiepunten                                                                            Hans

12. Rondvraag en afsluiten                                                            Hans

 

 

Agenda DR vergadering dd 14 juni 2021

01 Opening

02 Notulen vorige vergadering 

03 Mededelingen en ingekomen stukken 

 • brief van Gemeente over geluidsrapport 150kv station

 • bijeenkomst werkgroep woningbouw op 16 juni

 • voorgenomen bestemmingsplanwijziging Gr. Poellaan+Rijshornstr.

 • voortgang fruittuin R’hout

 • mail B Gringhuis betr. hangjongeren

 • berichten uit dorps-en wijkradenoverleg Hans

04 Verslag maandelijks overleg met Gebiedsmanager 

 • samenwerkingsafspraken gebiedsmanager

05 Verslag bijeenkomst bewoners Aals’weg

06 Voortgang “bestuur en statuten” 

07 Voortgang “de Reede” 

08 Woningbouw R’hout (Vlekkenplan e.d.) 

 • mail Ontwikkeling Transformatiegebied 1CD R’hout

 • mail participatietraject bouwplannen H’meer

09 Actiepunten 

10 Rondvraag en afsluiting 

Volgende vergadering 12 juli ‘21

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!