Agenda komende vergadering

Agenda DR vergadering 15/02/2021

1 Opening 

2 Notulen vorige vergadering

3 Mededelingen/ingekomen stukken 

 • Vergunning bouw 412 parkeerplekken

 • Pontje

 • Brug en bruggetjes Schenkeveld

4 Verslag Zoom-overleg Gebiedsmanagers 

 • vaste overlegstructuur gemeente

 • de Reede

 • Sportpark 21, stand van zaken

 • pontje

5 Voorgenomen bouw Trafostation 

 • conceptbrief ORA aan Raad

 • Standpunt DR t.a.v. trafostation

6 Handelen naar statuten Dorpsraad

 • financiën 2019 (zie aanhangsels)

 • KvK inschrijvingen

 • Commissies binnen de DR

 • Aantal leden en nieuwe leden DR?

7 Volkstuinen, hoe verder? 

8 Functie schrijver Social Media binnen de DR 

9 Actiepunten 

Afsluiting 

Volgende vergadering 15 Maart.

Agenda DR vergadering 11 jan 2021

1 Opening                                                                      Hans 20.00

2 Verslag vergadering 14/12                                            Hans 

3 Mededelingen en ingekomen stukken                             Jan

 • Pontje
 • Afscheid Mieke Booy
 • Zoom infosessie 150Kv
 • Statuten aanpassen? Herman

4 Werkgroep woningbouw                                               Co vd Laarse

5 Verslag overleg met Sandra van Egmond & Paul 

Heuberger                                                                      Hans

6 Bijpraten over SPL                                                       Hans Paar

7 Verslag Warmtevisie Teams-meeting                              Hans

8 De Reede stand van zaken                                            Arie/Hans

9 Nieuwe penningmeester+jaarrekening 2019                   Arie/Hans

10 Actiepunten                                                               Hans

11 Sluiting                                                                     Hans 22.15

Agenda DR 14 dec 2020

Opening                                                                          Hans 20.00

Verslag vergadering 9/11                                                  Hans  

Nadere kennismaking Stichting 2030                                 Hans 

Vervanging Jos                                                Jos/Paul/Sandra 

Mededelingen en ingekomen stukken                                   Jan 

 • vergunning extra brijnlozing Schenkeveld
 • uitnodiging Zoom warmtevisie 16/12
 • Haalbaarheidsonderzoek 150kv Incheonweg
 • Vergaderschema 2021
 • Notitie “Dorpsraad en Woningbouw”

De Reede stand van zaken                                         Arie/Hans 

Jaarstukken 2019 / Nieuwe penningmeester?                     Hans 

Voortgang volkstuinen                                                        Jan 

Kerstboominzameling                                                         Jan 

Actiepunten                                                                    Hans 

Sluiting                                                                          Hans 22.30

Volgende vergadering op 11 jan. 2020

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!