Agenda komende vergadering

Agenda DR-vergadering 18 mei 2020

 • Opening en welkom Bas                                                      Hans   20.00

 • Verslag vergadering 20 april                                                Hans 

 • Mededelingen en ingekomen stukken                                 Jan  

 • Overlegstructuur Gemeente en Rijsenhout                                            Jos    
 • Rijsenhout aardgasvrij                                                                      Jos    

                   – laatste info

 • Diverse punten                                                                                          Jos                                                     –                  SGN, vragen Raad, waterevenementen
 • Stichting 2030, plan “Loos en van Vliet”                         Hans/Jos   

                    – intro en combi vlekkenplan/Ringdijk

 • Luchtvaartnota / reserveringen Paralelle K’baan                                 Hans   

 

 • de Meerlanden                                                                                      Michiel                                      –                   laatste stand van zaken

 

 • Ringdijkbeleid                                                                 Rohald                              –             laatste stand, incl. Aalsm'(snel)weg

 

 • Versterking Dorpsraad                                                                         Hans     

                 –       woningbouw, voorzitterschap etc.

 • de Reede                                                                                                Hans   

                 –       hoe verder, toetsingscriteria

 • Steunadvertentie Witte Weekblad                                   Jan     

                   tekst/logo/foto bepalen

 • Actiepunten                                                                     Hans 

 • Afsluiting                                                                         Hans      22.00

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!