Agenda komende vergadering

Agenda DR vergadering 11 jan 2021

1 Opening                                                                      Hans 20.00

2 Verslag vergadering 14/12                                            Hans 

3 Mededelingen en ingekomen stukken                             Jan

  • Pontje
  • Afscheid Mieke Booy
  • Zoom infosessie 150Kv
  • Statuten aanpassen? Herman

4 Werkgroep woningbouw                                               Co vd Laarse

5 Verslag overleg met Sandra van Egmond & Paul 

Heuberger                                                                      Hans

6 Bijpraten over SPL                                                       Hans Paar

7 Verslag Warmtevisie Teams-meeting                              Hans

8 De Reede stand van zaken                                            Arie/Hans

9 Nieuwe penningmeester+jaarrekening 2019                   Arie/Hans

10 Actiepunten                                                               Hans

11 Sluiting                                                                     Hans 22.15

Agenda DR 14 dec 2020

Opening                                                                          Hans 20.00

Verslag vergadering 9/11                                                  Hans  

Nadere kennismaking Stichting 2030                                 Hans 

Vervanging Jos                                                Jos/Paul/Sandra 

Mededelingen en ingekomen stukken                                   Jan 

  • vergunning extra brijnlozing Schenkeveld
  • uitnodiging Zoom warmtevisie 16/12
  • Haalbaarheidsonderzoek 150kv Incheonweg
  • Vergaderschema 2021
  • Notitie “Dorpsraad en Woningbouw”

De Reede stand van zaken                                         Arie/Hans 

Jaarstukken 2019 / Nieuwe penningmeester?                     Hans 

Voortgang volkstuinen                                                        Jan 

Kerstboominzameling                                                         Jan 

Actiepunten                                                                    Hans 

Sluiting                                                                          Hans 22.30

Volgende vergadering op 11 jan. 2020

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!