Agenda komende vergadering

Agenda DR-vergadering via Zoom 12 okt. 2020


01 Opening                                                                                          Hans

02 Notulen vergadering 14 sept.                                          Hans

03 Mededelingen en ingekomen stukken                                       Jan/Hans 

AED-cursus deelnemers
– Status strategisch overleg gemeente
– Terugkoppeling gesprek met journalist ND

– R’hout aardgasvrij

– Vast Zoom-abonnement? (20% korting)

– Agenda+notulen op de site?

04 Fort bij Aalsmeer                                                           Rohald/Hans

05 Ringdijk aanpassingen                                                   Rohald 

06 Trafostation & stroomvoorziening Haarlemmermeer         Hans
– Artikel NH dagblad via Hans P.
Brief stroomvoorziening Haarlemmermeer via Jos

07 Agendapunten Jos Bontekoe                                           Jos 

08 de Reede, stand van zaken                                            Hans 

09 Biomassa                                                                     Michiel 

10 Wonen en luchtvaart                                                     Hans
– Terugkoppeling bezoek met Hans Paar
Nieuwe Wetering

– Brief Floor v.d. Kemp
– Terugkoppeling gesprek Paul Bos
– Mail Co; afzegging bezoek Cora v. Nieuwenhuizen

11 Penningmeesterschap                                                   Arie 

12 Actiepunten                                                                 Hans 

13 Rondvraag + Afsluiting                                                 Hans

 

 

Agenda DR-vergadering 14 sept. 2020

 

1 Opening                                                                Hans

2 Verslag vergadering 13 juli                        Hans

3 Mededelingen en ingekomen stukken            Jan
– parkeren bij de OLS

    • Geen Biomassacentrale
    • Datum AED-cursus bekend
    • Speelpleintje Zijlhof blijft (voorl.)

4 Jeugd in Rijsenhout                                  Adil??

5 Burgerveen/ORA                                                 Arnoud/Cees

        – samen optrekken Ringdijk + Schiphol

6 Ringdijk aanpassingen                               Rohald 

7 Agendapunten Jos Bontekoe                            Jos

8 Een sterkere DR                                        Hans 

    – Acties uit klein overleg

9 de Reede                                                  Hans/Arie 

  • hoe ver zijn we nu?

10 Belinda wil stoppen met DR                      Hans/Arie 

     –kandidaat penningmeester Monica Wies?

11 Actiepunten                                            Hans 

12 Rondvraag + Afsluiting                                   Hans 

 

 

 

 

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!