Agenda komende vergadering

 

 

Agenda DR vergadering 15 nov 2021

1. Opening en voorstellen Hanneke Plukkel en Henriette Keesom. 

2. Verslag vorige vergadering. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 

 • fruitbomen sponseren

 • Kerstbomen inzamelen ja/nee, zo ja wanner?

 • Bomen geplant Rozenhof

 • Vergaderschema 2022

 • AED cursus op 13 dec, DR week eerder??

 • Nieuwe penningmeester??

4. Verslag GB-overleg. 

5. Tevredenheidsonderzoek wonen in R’hout, wel/niet laten uitvoeren en waarom?

6. Oplopende kosten jeugdzorg in R’hout. 

 • zie mail José van Beurden

7. Voortgang dossier de Meerlanden.

8. Voortgang dossier Volkstuinen. 

9. Voortgang dossier de Reede.

10. Voortgang dossier Ringdijk.

11. Actiepunten, zie notulen. 

12. Rondvraag en afsluiting. 

volgende vergadering 13 dec.

 

Agenda DR vergadering 11-10-21

1. Opening en voorstellen Hanneke en collega                   

2. Notulen vorige vergadering                                          

3. Mededelingen en ingekomen stukken                            

 • Verzoek D66 input voor Raad over REVR

 • Renovatie Werf (mail J. Dekker)

 • Interview Hans & Hans met Trouw

4. Verslag GB-overleg                                                   

5. Statuten en definitieve samenstelling DR                     

 • stemming ‘Algemeen reglement DR’ (bijlage)

6. Formele installering Nana                                          

7. Kandidaat penningmeester DR?                                 

8. Voortgang Ringdijk                                                    

9. Facturering volkstuinen plus jaarstukken DR               

10. Actiepunten                                                           

11. Rondvraag en afsluiting                                        

Volgende vergadering 15 nov 21

 

Agenda DR vergadering 13-09-2021

1. Opening en notulen vorige vergadering                                         

2. ORS-overleg met wethouder Nobel                                               

zie mail dd 11/09

3. Toch nog: afscheid van Henk Kooman                                            

4. Mededelingen en ingekomen stukken                                           

 • ceremonie plaatsing “gedenkkeien”

 • AED-cursus

 • Parkeren Werf vs uitbreiding CooP/Plus

5. Verslag GB-overleg dd 18/08                                                     

6. Statuten en reglementen DR                                                      

 • zie mail Herman dd 10 aug

7. Samenwerkingsafspraken met GB                                             

8. Financiën DR                                                                            

9. Volkstuinen & facturen                                                              

10. Marktkraam presentatie DR                                                    

11. Actiepunten                                                                          

12. Rondvraag en afsluiten                                                          

 

 

 

Agenda DR vergadering 09-08-2021

(datum is verplaatst van 12-07 naar 09-08-’21)

1. Opening                                                                                    Hans
                 Notulen vorige vergadering

2. Mededelingen en ingekomen stukken                                           Jan

– Beeld ‘Familie’ op de Werf                                                            Hans
– Structuur DR                                                                              Hans
– Snelheidsmetingen/hotspot Aalsmeerderweg                                 Jan/Rohald
– Monumentje in Schenkeveldpark                                                                        Arie

3. Verslag GB-overleg                                                                    Hans/Jan

4. Verslag warmteberaad                                                               Rohald

5. Verslag bewonersbijeenkomst Rozenhof                                       Arie/Donja 
– Jongerenactie Rozenhof Donja/Arie

6. Voorgenomen wietkwekerij in R’hout                                           Hans 

7. Voortgang woningbouw R’hout                                                    Hans

8. Stukken 2020 & penningmeesterschap                                        Hans

9. Enquete dorpsgevoelens                                                            Jan

10. Informatiemiddag voor bewoners                                             Hans/Jan

11. Actiepunten                                                                            Hans

12. Rondvraag en afsluiten                                                            Hans

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!