Agenda komende vergadering

Agenda DR vergadering 10.10.2022

1 Opening en welkom Kester 

2 Overleg met en onderwerpen van de Gebiedsmanagers:                                            

 • A- evaluatie samenwerkingsafspraken GB en DR
 • Minisite R’hout
 • Rondleiding gemeentesecretaris
 • Nieuwe terminal SPL?

3 Onderwerpen van de DR:                                                                 

 • A- Schouw R’hout (Rohald)
 • B- Status Volkstuinen en vervolg, (Arie/Herman)
 • C- Dossier Ringdijk / Aalsmeerderweg / Boodschappenstijger,
 • D- Status pontje?
 • E- Status de Reede,
 • Afsluiting gezamenlijk deel.

4 Notulen vorige vergadering en actiepunten,           

5 Mededelingen/ingekomen stukken,                        

 • A- Zoom-abonnement aanhouden?
 • B- Bijeenkomst Maatvast,          (Arie)
 • C- Verslag Netwerklunch,         (Hans)
 • D- Besluit ‘Laadpalen’,          (Jan)
 • E- Mail Energieloket,          (Hans)
 • F- Mail Rijsenspelers, (Jan)
 • G- Vakantie Jan > agenda 14/11 (Jan)

6 Verslag Energietransitie werkgroep                        

7 Positie Michiel                                                       

8 Bezoek gedeputeerde                                            

9 Rondvraag en afsluiting.                                        

                                                              Agenda DR vergadering 09.05.2022

1. Opening,

2. Afscheid Donja,

3. Vervolg overleg met de gebiedsmanagers;

• Dossier Ringdijk, schelpenpad & chicanes Rijshornstraat

• vervolg volkstuinen

• afsluiting gezamenlijke deel

4. Notulen van de vorige vergadering,

5. Mededelingen en ingekomen stukken,

• piketpaaltjes volkstuinen zijn geslagen

• informatiemarkt Nieuw Vennep?!

• gemeentelijke penning Johan Dekker

• mail gedenkstenen

• mail openbare toiletten

6. Installatie penningmeester,

7. Dossier de Reede,

8. Actiepunten,

9. Rondvraag en afsluiting.

Agenda DR vergadering 14.03.2022

1. Opening 

2. Notulen van de vorige vergadering, 

3. Mededelingen en ingekomen stukken, 

• ontheffing tbv aanleg Geniepark.

• Transport Museum naar R’hout?

• 150KVNee buitenspel in raadssessie.

• Datum voor AED-training 23 mei.

• Schouw Schenkeveldterrein.

4. Toekomst Fort bij Aalsmeer, 

5. Wat doet de ParticipatieRaad H’meer, 

6. Verkiezingen H’meer,

7. Verslag vorig GB-overleg, 

8. Dossier de Reede, 

9. Nieuwe penningmeester?

10. Dossier volkstuinen, 

11. Actiepunten, 

12. Rondvraag en afsluiting.

Agenda DR vergadering 14 feb 2022

1. Opening,

2. Notulen vorige vergadering, 

3. Mededelingen en ingekomen stukken, 

 • Presentatie herstel Fort bij Aalsmeer (zie #6)

 • Gebiedsprogramma H’meer Zuid-Oost’

 • Mail Participatieraad

 • Vervanger Jos Bontekoe in St. 2030

 • Nieuwe penningmeester?? (Donja)

 • Nieuws over het pontje

4. Bezoek min. Harbers en gesprek I&W, 

5. Verslag GB-overleg, Hans/Jan 20.30

6. Dossier Ringdijk en proefknip, 

8. Dossier de Reede, 

9. Dossier volkstuinen (schouw van 24/01), 

10. Gemeenteraadsverkiezingen, bijeenkomst de Reede? 

11. Actiepunten, zie notulen, 

12. Rondvraag en afsluiting. 

Volgende vergadering 14 mrt ’22

Agenda DR vergadering 17 jan 2022

1. Opening en bepaling notulist, 

2. Notulen vorige vergadering, 

3. Mededelingen en ingekomen stukken, 

• Kerstbomen actie.

• QR-route actief.

• Mail over beschikbaarheid lege kassen.

• Mail jeugdoverlast Rozenhof.

• Monumentje schijnvliegveld.

4. Verslag GB-overleg,

5. Jaarcijfers 2021, 

6. Dossier Ringdijk en proefknip, 

7. Dossier de Reede, 

8. Dossier volkstuinen, 

9. Dossier “zesde baan”, 

10. Samenwerkingsafspraken maken met WB-comm.,

11. Actiepunten, zie notulen, 

12. Rondvraag en afsluiting. 

Volgende vergadering 14 feb ’22

Agenda DR vergadering 13 dec 2021

1. Opening, 

2. Mededelingen en ingekomen stukken, 

     • Fruitbomen Schenkeveld toegewezen.

     • AED-cursus weer uitgesteld.

     • Kerstboominzameling.

    • Opgave UBO’s van de DR bij KvK.

3. Verslag GB-overleg, 

4. Van Kiesman naar Kieskring R’hout, 

5. Dossier Ringdijk en proefknip, 

6. Dossier volkstuinen, 

7. Jaarcijfers 2020, 

8. Project Beweegvriendelijk R’hout,

9. Website Rijsenhout.info opfrissen,

10. Actiepunten, zie notulen,

11. Rondvraag en afsluiting.

Volgende vergadering 17 jan ’22

Agenda DR vergadering 15 nov 2021

1. Opening en voorstellen Hanneke Plukkel en Henriette Keesom. 

2. Verslag vorige vergadering. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 

 • fruitbomen sponseren

 • Kerstbomen inzamelen ja/nee, zo ja wanner?

 • Bomen geplant Rozenhof

 • Vergaderschema 2022

 • AED cursus op 13 dec, DR week eerder??

 • Nieuwe penningmeester??

4. Verslag GB-overleg. 

5. Tevredenheidsonderzoek wonen in R’hout, wel/niet laten uitvoeren en waarom?

6. Oplopende kosten jeugdzorg in R’hout. 

 • zie mail José van Beurden

7. Voortgang dossier de Meerlanden.

8. Voortgang dossier Volkstuinen. 

9. Voortgang dossier de Reede.

10. Voortgang dossier Ringdijk.

11. Actiepunten, zie notulen. 

12. Rondvraag en afsluiting. 

volgende vergadering 13 dec.

Agenda DR vergadering 11-10-21

1. Opening en voorstellen Hanneke en collega                   

2. Notulen vorige vergadering                                          

3. Mededelingen en ingekomen stukken                            

 • Verzoek D66 input voor Raad over REVR

 • Renovatie Werf (mail J. Dekker)

 • Interview Hans & Hans met Trouw

4. Verslag GB-overleg                                                   

5. Statuten en definitieve samenstelling DR                     

 • stemming ‘Algemeen reglement DR’ (bijlage)

6. Formele installering Nana                                          

7. Kandidaat penningmeester DR?                                 

8. Voortgang Ringdijk                                                    

9. Facturering volkstuinen plus jaarstukken DR               

10. Actiepunten                                                           

11. Rondvraag en afsluiting                                        

Volgende vergadering 15 nov 21

Agenda DR vergadering 13-09-2021

1. Opening en notulen vorige vergadering                                         

2. ORS-overleg met wethouder Nobel                                               

zie mail dd 11/09

3. Toch nog: afscheid van Henk Kooman                                            

4. Mededelingen en ingekomen stukken                                           

 • ceremonie plaatsing “gedenkkeien”

 • AED-cursus

 • Parkeren Werf vs uitbreiding CooP/Plus

5. Verslag GB-overleg dd 18/08                                                     

6. Statuten en reglementen DR                                                      

 • zie mail Herman dd 10 aug

7. Samenwerkingsafspraken met GB                                             

8. Financiën DR                                                                            

9. Volkstuinen & facturen                                                              

10. Marktkraam presentatie DR                                                    

11. Actiepunten                                                                          

12. Rondvraag en afsluiten                                                          

                             

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!