Agenda komende vergadering

Agenda DR-vergadering 13 juli 2020

 

1 Opening                                                                     Hans

2 Verslag vergadering 15 juni                                          Hans

3 Mededelingen en ingekomen stukken                            Hans
– AML-flex verbeteringen

– mail naar RvC van Meerlanden

4 Zienswijze Luchtvaartnota                                           Gerben

werkgroep zienswijze
– Bezoek Cora van Nieuwenhuizen

5 Woningbouw (wat loopt er)                                         Gerben

6 Agendapunten Jos Bontekoe                                       Jos

7 Een sterkere DR                                                        Hans 

– Acties uit klein overleg
– Brainstorm onderwerpen

8 de Reede                                                                 Hans/Arie 

hoe ver zijn we nu?

9 Verlenging garantstelling Ruigrokfonds AIRFort         Hans  

10 Actiepunten                                                           Hans 

11 Rondvraag + Afsluiting                                            Hans 

 

 

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!