Agenda komende vergadering

 

 

Agenda DR vergadering dd 19 april 2021

01 Opening en welkom Nana en verslag van 15 maart                   Hans 

02 Mededelingen en ingekomen stukken                                       Jan 

 • brief verkeer over Aalsmeerderweg (zie ook 09)

 • contact met Podium voor Architectuur

 • campagne biodiversiteit

 • nieuwe energie voor Rijsenhout

 • passende naam voor het nieuwe Sportpark

   

03 Verslag maandelijks Gebiedsmanagersoverleg                             Hans

04 Verslag kennismaking wethouder Sidali                                       Hans

05 Locatie-onderzoek 150kv-station                                                Rohald/Jan

06 Bestuur en statuten, vervolg.                                                     Herman

zijn we een DR met een bestuur van een x-aantal leden en

een meedenkgroep van een x-aantal leden zonder stemrecht;

of een DR met een x-aantal leden, allen met stemrecht en indien

gewenst een DB.

07 Ontwikkeling dorpshart, vervolg.                                                  Hans/Arie 

08 Huizenbouw in R’hout                                                                  Hans

09 Verkeer Ringdijk en Aalsmeerderweg                                            Rohald

10 Jongerenproblematiek                                                                 Hans 

10 Actiepunten                                                                                Hans 

11 Afsluiting                                                                                   Hans 

Volgende vergadering 17-05-’21

 

 

 

Agenda DR vergadering 15/03/2021

1 Opening                                                                                  

2 Ontwikkeling dorpshart, presentatie door Esther van Dijk en Paul Heuberger                                                            

3 Notulen 15 feb.                                                                        

3 Mededelingen/ingekomen stukken                                           

 • rode drab Schenkeveldterrein

 • cursus “politiek actief”

 • uitval gebiedsmanager v. Egmond

 • ideeën Rohald Rohald

 • kennismaking 07/04 wethouder Sidali,

  waar moet hij aan werken voor R’hout.

4 Vervolg dorpshart

 • napraten dorpshart (o.a. terrein Vermeulen)                               

 • project de Reede                                                                     

 • verslag overleg 9 mrt                                                               

6 Commissie huizenbouw+bezoek CDA kamerleden                           

5 Bestuur en statuten Dorpsraad                                                      

 • handelen volgens de statuten

 • gesprek Nana                                                                          

 • ledenaantal DR ? Allen

6 Papieren nieuwsbrief                                                                    

7 4 Mei, hoe en wie?                                                                       

8 Actiepunten                                                                                

9 Afsluiting                                                                                   

Volgende vergadering 19 april

 

 

Agenda DR vergadering 15/02/2021

1 Opening 

2 Notulen vorige vergadering

3 Mededelingen/ingekomen stukken 

 • Vergunning bouw 412 parkeerplekken

 • Pontje

 • Brug en bruggetjes Schenkeveld

4 Verslag Zoom-overleg Gebiedsmanagers 

 • vaste overlegstructuur gemeente

 • de Reede

 • Sportpark 21, stand van zaken

 • pontje

5 Voorgenomen bouw Trafostation 

 • conceptbrief ORA aan Raad

 • Standpunt DR t.a.v. trafostation

6 Handelen naar statuten Dorpsraad

 • financiën 2019 (zie aanhangsels)

 • KvK inschrijvingen

 • Commissies binnen de DR

 • Aantal leden en nieuwe leden DR?

7 Volkstuinen, hoe verder? 

8 Functie schrijver Social Media binnen de DR 

9 Actiepunten 

Afsluiting 

Volgende vergadering 15 Maart.

 

 

 

 

A

 

 

 

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!