Terug

LTO heeft zienswijze ingediend Notitie Park 21

De land- en tuinbouw organisatie (LTO) afdeling Noord heeft haar zienswijze ingediend tegen het Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ten behoeve van Project Milieueffectrapport Park21, dat door de gemeente Haarlemmermeer per 26 januari 2017 voor de terinzagelegging is vrijgegeven.

2017-03-01-zienswijze-lto-noord-notitie-nrd-park-21-def

Wilt u hierover ook uw zienswijze indienen?

De zienswijze moet vóór 8 maart a.s. ingediend te zijn.
Dit kan zowel schriftelijk als digitaal:
https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/milieueffectrapportage
of
Gemeente Haarlemmermeer
Inspraak NRD Park21
T.a.v. Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!