Terug

Standpunten Dorpsraad t.a.v. 150 kV station

De Dorpsraad Rijsenhout vindt de keuze voor plaatsing van het transformatorstation vlak naast de bebouwing en op een steenworp afstand van de sportvelden in het dorp onaanvaardbaar. Een permanent laag bromgeluid, straling en het gebruik van chemicaliën voor koeling maken plaatsing op deze locatie risicovol en zeer belastend voor de leefbaarheid van het dorp. Onacceptabel, vooral omdat er een veel beter alternatief is.

In onze beleving is het vooral de Gemeente die ernstig tekortgeschoten is in het stellen van voorwaarden ten gunste van de leefbaarheid van Rijsenhout. Leefbaarheid waarvoor we al jaren aan het strijden zijn, naar wij dachten samen met de Gemeente. Helaas blijkt dat (wederom) een illusie. De Gemeente verschuilt zich ook wel erg makkelijk achter Tennet als hoofdverantwoordelijke voor deze keuze.

Wij zijn van mening dat de houding van de Gemeente is ingegeven door de financiële belangen die zij zelf heeft bij het verkopen van de grond in het PrimA4a-gebied. Datacenters en (in mindere mate) de kassen zijn afnemers van de benodigde stroom. Tennet heeft een leveringsplicht tegen zo min mogelijk kosten.

De DR is van mening dat de meerprijs van de andere locatie gedragen zouden moeten worden door de afnemers voor wie de voorzieningen worden aangelegd en niet door de maatschappij. Leefbaarheid zou een veel zwaardere rol moeten spelen in de besluitvorming. In een land van ingenieurs waar we Deltawerken bouwen en kilometers lange tunnels, zou een oplossing die ‘technisch lastiger’ is, niet ten koste mogen gaan van de leefbaarheid.

Als Dorpsraad doen wij alles wat binnen ons vermogen ligt om het trafostation richting het spoor te krijgen. Daar ligt namelijk een uitstekende alternatieve locatie.

Wij zijn ontzettend blij dat zoveel bewoners zich sterk maken voor de goede zaak; wij kunnen dit als Dorpsraad niet alleen. Uitwisseling tussen bewoners en Dorpsraad en bewoners onderling is van groot belang. Maar ook dat bewoners zelf in actie (blijven) komen. Zo versterken we elkaar en maken we duidelijk dat een transformatorstation op deze locatie volstrekt onaanvaardbaar is.

Aan een alternatief dat niet schadelijk is voor de leefbaarheid van Rijsenhout (en dat alternatief is er) zullen wij van harte meewerken.

Volgt u vooral ook de Facebookpagina die door bewoners is opgezet:

https://www.facebook.com/RijsenhoutzegtNEE1.0/

en het twitteraccount @zegt_nee. Tweeten met #rijsenhout helpt.

Daarnaast plaatst de DR haar nieuws op www.rijsenhout.info

Wilt u ook iets doen? Heeft u informatie die ons kan helpen? Laat het weten via Facebook, twitter of e-mail. Alle hulp is welkom en hard nodig!

 

Meer informatie over transformatorstations (inclusief filmpje met bromtoon – doorscrollen naar onderen):

http://www.hoogspanningsnet.com/techniek/transformators/

 

Meer informatie over laagfrequent geluid:

http://www.leefmilieu.nl/lfg  en http://laagfrequentgeluid.nl/

Ook de moeite waard, de documentaire “De Brom” http://www.debrom.nl/

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Tennet kan hier:

http://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/netuitbreiding-a4-zone/

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!