Terug

Uitnodiging inloop avond projecten Rijsenhout

uitnodiging-inloop-div-projecten-rijsenhout-31-5-2017

 

Hierboven kunt u de uitnodiging downloaden,

stratenmachine

In deze brief staat:

Geachte mevrouw/mijnheer,

Er staat een aantal verschillende wegwerkzaamheden in Rijsenhout op de agenda. Graag nodigen wij u uit om tijdens een inloopbijeenkomst de diverse plannen te komen bekijken. Op deze avond wordt u ook geïnformeerd over de laatste stand van zaken van een aantal andere onderwerpen, zoals de voortgang van de ontwikkeling van Rijsenhout-centrum en het nieuwe programma van welzijnsorganisatie MeerWaarde.

Er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om een toelichting te geven en eventuele vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom op: woensdag 31 mei a.s. tussen 19:00 en 20:30 uur in Dorpshuis De Reede, Schouwstraat 14 te Rijsenhout Werkzaamheden De geplande werkzaamheden bestaan uit:

 Heermanszwet: aanbrengen nieuwe asfaltdeklaag, gedeeltelijke reconstructie van de weg (opbouw nieuwe fundering), herstraten van het voetpad langs de Heermanszwet en instellen van een 30 km zone op de Heermanszwet tussen Verremeer en Loefzijde. Vanwege het instellen van een 30 km zone wordt er een verkeersplateau aangebracht op de kruising Heermanszwet/Loefzijde en een inritconstructie op de Heermanszwet t.h.v. de kruising met Verremeer;

 Loefzijde/Stuurboord: instellen van een 30 km zone voor de gehele wijk. Vanwege het instellen van een 30 km zone wordt er een inritconstructie aangebracht op Stuurboord t.h.v. de kruising met Verremeer;

 Drakenstraat (tussen Verremeer en Schipperskade): reconstructie van de weg (opbouw nieuwe fundering en nieuw asfalt), herstraten voetpaden;

 Boeierstraat (asfaltgedeelte): vervangen van het asfalt door klinkers en het instellen van een 30 km zone vanaf de huidig zonegrens tot aan de Verremeer. Ons kenmerk X2017.45242 Volgv el 2 Vanwege het instellen van een 30 km zone wordt er een inritconstructie aangebracht op de Boeierstraat t.h.v. de kruising met Verremeer;

 Verremeer (tussen de Aalsmeerderdijk en de Drakenstraat): aanbrengen nieuwe asfaltdeklaag, gedeeltelijke reconstructie van de weg (opbouw nieuwe fundering) tussen de Larkstraat en de Drakenstraat;

 Schipperskade: herstraten van de rijweg en voetpaden;

 Grote Poellaan t.h.v. huisnummer 97 t/m de kruising t.h.v. huisnummer 25: reconstructie van de weg (opbouw nieuwe fundering en nieuw asfalt, herstraten voetpaden);

 Grote Poellaan: instellen van een 30 km zone. Vanwege het instellen van een 30 km zone, worden er twee drempels aangebracht op het gedeelte tussen huisnummer 97 en 25. Op de kruising t.h.v. huisnummer. 25 wordt er een verkeersplateau aangebracht. Tussen huisnummer. 25 en de Kleine Poellaan, wordt ook een drempel aangebracht;

 Kleine Poellaan: aanbrengen nieuwe asfaltdeklaag. 30 km zones Voor het instellen van een 30 km zone dient een verkeersbesluit genomen te worden.

 

De publicatie van deze verkeersbesluiten kunt u terugvinden in de Staatscourant (lwww.officielebekendmakingen.nl). Website Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de inloopbijeenkomst te komen of wilt u de informatie inclusief tekeningen alvast bekijken, dan kunt u deze vanaf 24 mei a.s. inzien op de gemeentelijke website www.haarlemmermeer.nl/verkeer onder “inloopbijeenkomst Rijsenhout”. Ook treft u op deze webpagina een online reactieformulier aan.

Uitvoering werkzaamheden De wegwerkzaamheden staan gepland na de zomervakantie van 2017 met uitzondering van de Grote en Kleine Poellaan. De uitvoeringsperiode hiervan is op dit moment nog niet bekend. Een aantal weken voor aanvang van de werkzaamheden worden de direct omwonenden nader geïnformeerd over o.a. de geplande uitvoeringsdata en bereikbaarheid.

Contact Heeft u vragen over de wegwerkzaamheden? Neemt u dan contact op met Jaap den Breejen via telefoonnummer 0900 1852 of info@haarlemmermeer.nl o.v.v. inloopbijeenkomst Rijsenhout.

Voor vragen over de andere projecten kunt u contact opnemen met Peter de Waard via hetzelfde telefoonnummer en mailadres.

Met vriendelijke groet,

De gemeente Haarlemmermeer,

namens deze,

de gebiedsmanager Haarlemmermeer Zuid,

Jos Bontekoe

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!