Terug

17 september: Rijsenhout weet Raad!

De Dorpsraad Rijsenhout organiseert op maandag 17 september in Dorpshuis de Reede een interactieve ontmoetingsavond voor bewoners met de Gemeenteraad. Zowel inwoners van Rijsenhout als die van de aangrenzende kernen Burgerveen en Rozenburg/Aalsmeerderbrug/Oude Meer zijn van harte welkom.

Er speelt veel in deze omgeving en de Dorpsraad Rijsenhout heeft de afgelopen jaren warme contacten opgebouwd met gemeenteraadsleden. Het is voor bewoners niet altijd duidelijk wat raadsleden wel en niet kunnen doen, wat hun rol anders maakt dan die van wethouder of ambtenaar en waarvoor ze bij wie terecht kunnen. Daarnaast zijn de gemeenteraads­verkiezingen in aantocht en bewoners vragen om stemadvies.

In plaats daarvan wil de Dorpsraad bewoners en raadsleden graag de gelegenheid geven om rechtstreeks met elkaar in contact te treden over lokale vraagstukken. Daarnaast wil zij inwoners inzicht geven in de verhoudingen binnen de gemeente en hoopt zij het contact tussen raadsleden en inwoners te bevorderen. Een groot aantal fracties zal aanwezig zijn bij de bijeenkomst.

In samenspraak met de Griffie is het volgende programma opgesteld:

19:00   Inloop met koffie/thee
19:30   Opening/Welkom
19:40   Interactieve presentatie door de Griffie:
Rollen ambtenaar/wethouder/raadslid
20:10   Zeepkistronde raadsfracties
20:40   Bewonersvragen aan de fracties (plenair)
21:10   Informele borrel
22:00   Afsluiting

Deze bijeenkomst is dé gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met raadsleden te delen wat u belangrijk vindt.
Dus komt allen!

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!