Terug

CDA Haarlemmermeer bezoekt Rijsenhout

 

Zaterdag 9 maart heeft een delegatie van het CDA op bezoek geweest in Rijsenhout.

De raadsfractie had de provincie uitgenodigd om met eigen ogen het vraagstuk van de woningbouw te komen bekijken.

De Gemeente heeft na het bezoek van gedeputeerde Geldhof inmiddels brieven aan de Provincie gestuurd om een groot deel van Rijsenhout tot Bestaand Stedelijk Gebied te verklaren. Dat moet het makkelijker maken om woningbouw te realiseren op terreinen waar eerder kassen hebben gestaan.

Woningbouw is een speerpunt van Dorpsraad en Regiegroep om de leefbaarheid van het dorp te bevorderen.

Eerder al waren CU/SGP op bezoek en binnenkort ontvangen we ook de PvdA.

We hopen op brede steun in de Provincie!

Het CDA kwam naar aanleiding van het bezoek met dit persbericht.

CDA Haarlemmermeer wil nu snel bouwen in Rijsenhout

 

Haarlemmermeer, 11 maart 2019 – „In Rijsenhout moeten nu snel de woningen worden gebouwd waar de bewoners al jaren om vragen. Daar kan de provincie bij helpen”, aldus voorzitter Kees Bakker van het CDA Haarlemmermeer. Hij zei dit bij de plaatsing van het reclamebord ‘Het CDA wil hier z.s.m. woningen’ op het braakliggende terrein achter de Aarbergerweg. Deze actie maakt deel uit van de verkiezingscampagne voor Provinciale Staten en Waterschappen op 20 maart.

 

„Het CDA Noord-Holland heeft ‘wonen, wonen en wonen’ als hét belangrijkste thema voor de nieuwe Statenperiode bovenaan gezet”, aldus de CDA’ers Hermen de Graaf en Wilma van Andel. „Het speelt in alle regio’s en zeker ook in Haarlemmermeer en de buurgemeenten. Daarom voeren we deze actie.”

 

Grote opgave

„Als gemeente in de Metropool Regio Amsterdam hebben we de opgave om tot 2040 zo’n 20.000 woningen te realiseren. Dat zijn er duizend per jaar op het totaal van 60.000 die er anno 2019 zijn. Dat is een grote opgave. Tegelijk staan er grote percelen op slot. Zoals Rijsenhout, waar ooit tuinders hun brood verdienden maar nu verpauperde gebieden liggen. Die hebben bestemming glastuinbouw, maar als die bestemming eraf gaat blijkt het buitenstedelijk gebied te zijn. Daar mag dan niet worden gebouwd volgens de Proincie. Dat is niet te rijmen”, stelt Bakker vast. „Voor Rijsenhout zijn er nu plannen om 400 woningen te bouwen. De potentiële bewoners kennen de omstandigheden in dit drukke gebied en wonen al onder de rook van Schiphol.”

De kandidaat Statenleden De Graaf en Van Andel, sinds 2015 en 2018 regionaal vertegenwoordiger zijn voor de Haarlemmermeer, meldden bij de campagne-actie dat het CDA Noord-Holland een ‘aanjaagteam’ wil instellen. „Zo’n aanjaagteam kan de problemen, die provinciaal ook spelen, aanpakken. En laten we vooral ook méér gaan bouwen. Geen maximum aantallen, zoals in het huidige beleid, maar minimum aantallen per regio. We steunen ook de bouw van tijdelijke woningen, net als die van tiny houses. En we vinden dat gemeenten en woonkernen de randen van de bebouwing moeten kunnen benutten”, aldus De Graaf en Van Andel.

De verkiezingen voor Provinciale Staten worden gehouden op 20 maart. Tegelijk worden de waterschappen gekozen, zoals in deze regio Rijnland. „We willen veilig wonen, in onze mooie, waterrijke omgeving. Onze vertegenwoordigers in de Provincie en de waterschappen werken daarin samen en wij spreken hen daar ook op aan”, aldus Bakker.

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!