Terug

55ste wielerronde Rijsenhout, 13 juni 2019

Van de (nieuwe) stichting Wielervrienden  Rijsenhout kregen wij (de dorpsraad Rijsenhout) onderstaande brief toegestuurd:

Op 13 juni 2019 organiseren wij de 55ste Wielerronde van Rijsenhout. Over deze jubileumronde willen wij u als trouwe bezoeker informeren. Wij gaan deze ronde organiseren in een nieuwe  statutaire status. Met veel plezier kunnen wij u mededelen dat wij een stichting hebben opgericht  ten behoeve van de Wielerronde van Rijsenhout. Deze Stichting (voorheen het comité Wielerronde van Rijsenhout) is ingeschreven met de naam:

Stichting Wielervrienden Rijsenhout.

Met de statutaire zetel Gemeente Haarlemmermeer.

KvK nummer 73045675.

Oprichtingsdatum 07-11-2018.

In het bestuur hebben alle oud-leden van comité zitting en de verdeling is als volgt:

Dagelijks bestuur: Voorzitter: Jan Anne Tolsma

Secretaris: Willem van Dongen

Penningmeester: Okker de Kok

Leden van het bestuur zijn: Dirk Maarssen, Jeroen Bosman, Paul Commandeur, en Marc Bart.

De reden dat wij deze stap hebben gezet is: het waarborgen en continueren van de Ronde van Rijsenhout, met meer aandacht voor het karakter van het dorp Rijsenhout.

De activiteiten die wij gaan realiseren zijn het jaarlijks onder auspiciën van de Koninklijke Wieler Unie (KNWU) organiseren van één of meer wielerronde(n) Het bestuur is enorm enthousiast en de  leden zijn zeer gemotiveerd om deze opdracht te realiseren en van de 55ste Wielerronde van Rijsenhout een mooi sportevenement te maken. Door het enthousiasme van het bestuur, onze vrijwilligers en sponsoren realiseren wij deze activiteit al 54 jaar. De Ronde van Rijsenhout is  populair omdat er veel bekende renners aan de start verschijnen. Wij als bestuur hebben onze  ronde zodanig ingedeeld dat wij een gevarieerd programma kunnen aanbieden. Zo zijn de Amateurs, Elite, Belofte, Profs met B licentie, mannen en Junioren en Nieuwelingen meisjes in onze  ronde opgenomen. Kortom, wij zijn zeer actief met promotie van de amateurwielersport en in het  bijzonder het jeugd- en vrouwenwielrennen. Dat dit vruchten afwerpt blijkt uit het feit dat er  momenteel zeven dames bij professionele teams rijden die allemaal zijn begonnen in Rijsenhout.  Onze maatschappelijke betrokkenheid loopt als een rode draad door het bestuur. Het is dan ook  vanzelfsprekend dat wij een wedstrijd voor kinderen (jongens en meisjes 7 t/m 12 jaar)  organiseren, de zgn. Dikke Banden Race. Deze wedstrijd is al jaren een groot succes. Het uitgangspunt van dit onderdeel is het promoten van en kennis laten maken met de wielersport.

Programma:

13-06-2019 16:30:00 Dikke Banden 7-8 jarigen

13-06-2019 16:45:00 Dikke Banden 9-10 jarigen

13-06-2019 17:00:00 Dikke Banden 11-12 jarigen

13-06-2019 17:30:00 Wegwielrennen(E)-Elite/Belofte Club-Vr./Amateur-Vr./Junior-Vr.

13-06-2019 19:15:00 Wegwielrennen(A1)-Elite-Mannen/Beloften/Amateurs

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht en rekenen als Stichting Wielervrienden Rijsenhout weer op dezelfde prettige samenwerking als in het verleden.

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!