Terug

Aalsmeerderbrug laat van zich horen

Rijsenhout Inn RijsenhoutR InnIIn 2018 heeft bewonerscomité “Rijsenhout zegt NEE”, samen met de gemeenteraad van de Haarlemmermeer succesvol de komst van een 150 KV station in Rijsenhout af kunnen wenden. De gemeente is samen met Tennet en Liander op zoek gegaan naar een andere locatie

Deze denkt men nu gevonden te hebben en vandaar dat Tennet en Liander nu een ‘haalbaarheidsonderzoek’ naar die plek uitvoeren. De beoogde plek ligt vlak bij onze buren Aalsmeerderbrug, reden genoeg om een bewonerscomité op te richten, “OOK Aalsmeerderbrug zegt NEE”. Op Facebook hebben ze een bericht geplaatst waarin ze aangeven zich te verzetten tegen de komst van dit station. En leggen ze ook uit waarom ze zich hiertegen verzetten. Een paar Haarlemmermeerse politieke partijen hebben al op dit bericht gereageerd. Dat kun je hier lezen: https://m.facebook.com/groups/1369867149711437/permalink/4074000062631452/

De Dorpsraad Rijsenhout vermeld in de notulen van de vergadering van 15 februari jl : (welke zijn terug te lezen op https://www.rijsenhout.info/dorpsbelangen/dorpsraad/verslag-laatste-vergadering/)

Agendapunt 5: Voorgenomen bouw Trafostation Online informatie sessie heeft plaatsgevonden. Algemene indruk dat de zaak wel wat te rooskleurig wordt voorgesteld. DR heeft kennis genomen van de brief die de werkgroep “ ook Aalsmeerderbrug zegt NEE tegen 150KV ” aan de Gemeente heeft gestuurd. In de brief wordt o.a. geconcludeerd “ De plannen van de gemeente voldoen dus NIET aan hun eigen vooraf gestelde eisen! “. De DR vertrouwt er vooralsnog op dat dit wel zal (moeten) gebeuren maar deelt de zorg en blijft het proces kritisch volgen. De dorpsraad zal “Rijsenhout zegt NEE tegen 150KV” vragen hoe zij tegenover de beoogde locatie voor het transformatorstation staan.

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!