Terug

Afsluiting Rijsenhout-Aalsmeer van de baan

N.a.v. de extra ingelaste vergadering over de verkeersmaatregelen t.b.v. het HOV Schiphol-Aalsmeer hebben wij het volgende bericht gekregen van de gemeente. Hieruit blijkt dat de afsluiting van de verkeersroute Rijsenhout-Aalsmeer via de Pudongweg voorlopig van de baan is en dat naar een andere oplossing wordt gezocht. Strategische meedenkers die vanuit de Dorpsraad willen bijdragen aan het thema verkeer zijn nog steeds van harte welkom!

 

Op 27 september jl. is de scopewijziging (in het kader van het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer Aalsmeer Schiphol Zuid [HOVASZ]) ‘het van de Pudongweg afhalen van de verkeersbeweging van en naar Aalsmeer’ besproken in de Begeleidingsgroep (met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven) en de Klankbordgroep HOVASZ (met vertegenwoordigers van de bevolking uit Rijsenhout en Aalsmeerderbrug).

Vanuit die twee bijeenkomsten zijn twee beelden ontstaan.

  1. De Begeleidingsgroep is enthousiast over het afslagverbod; en
  2. de Klankbordgroep is tegen het op deze manier doorvoeren van dat  afslagverbod.

De belangrijkste notie uit de bijeenkomst van de Begeleidingsgroep is dat de nood hoog is op Schiphol Logistics Park (SLP) en dat de verkeerssituatie op de Pudongweg door vermenging van bestemmings- en doorgaand verkeer de verkeersveiligheid negatief beïnvloed. Helemaal nu grote delen van de terrein inmiddels zijn uitgegeven en de bedrijven operationeel worden.

De belangrijkste bezwaren uit de Klankbordgroep zijn dat de verkeersintensiteit op de Aalsmeerderdijk en op andere plekken in Rijsenhout door deze maatregel toe zal nemen, hetgeen strijdig is met het Ringdijk beleid van de gemeente. Tevens valt volgens de aanwezigen in de bijeenkomst van de Klankbordgroep niet uit te sluiten dat er toch weer vrachtverkeer (ondanks het verbod daartoe) over de Aalsmeerderdijk zal gaan rijden. Bij de Klankbordgroep was een vertegenwoordiger van Meerlanden aanwezig en die gaf aan dat door het afsluiten van de verkeersbeweging van en naar Aalsmeer zij om Aalsmeer te bereiken wel heel erg ver zouden moeten gaan omrijden.

In de Klankbordgroep was wel begrip voor het probleem op SLP en men ziet in dat het wenselijk is dat daar snel een oplossing voor wordt gevonden, dit is echter alleen acceptabel voor hen indien er een alternatieve verbinding ontstaat tussen Rijsenhout en Aalsmeer. Als suggestie werd het weer aansluiten van de Aalsmeerderweg op de N196 genoemd.

Doordat het afslagverbod zonder zicht op een alternatieve verbinding tussen Rijsenhout en Aalsmeer niet op draagvlak kan rekenen in Rijsenhout en omdat een dergelijk oplossing indruist tegen het gemeentelijke Ringdijk beleid wordt op dit moment de scopewijziging niet voort gezet en een voorstel daartoe niet ingebracht in het directeurenoverleg HOVASZ. .

Het probleem voor en op SLP blijft hierdoor wel bestaan. Dit knelpunt zal ingebracht worden in het proces wat recent ambtelijk is gestart; de provincie Noord-Holland is op dit moment samen met de Vervoerregio Amsterdam bezig een plan van aanpak te schrijven voor een visie op de Oost Corridor van Haarlemmermeer (met daarin centraal de N196 en de N201).

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!