Terug

Antwoord op PFOS-vragen

De Provincie / HOV-Schiphol-Oost heeft  met onderstaande mail de aanwezigen bij de informatiebijeenkomst over de plaatsing van met PFOS-vervuilde grond bij de Aalsmeerderweg/Icheonweg antwoorden gestuurd op de gestelde vragen:

Geachte heer/mevrouw,

De afgelopen periode hebben wij, samen met onze partners en een aantal deskundigen, gewerkt aan de beantwoording van de vragen die zijn gesteld tijdens en direct na de informatieavond op 14 maart jl. Het heeft wat meer tijd in beslag genomen dan vooraf verwacht, maar in de bijlage treft u de complete vragenlijst voorzien van antwoorden. 

Wij hopen hiermee antwoord te geven op alle vragen die leven rondom het verplaatsen van de gronden van HOV Schiphol-Oost naar het terrein bij de Incheonweg/Aalsmeerderweg. Indien dit niet het geval is, of als de beantwoording nieuwe vragen oproept, horen wij graag van u. Wij zijn te allen tijde bereid aanvullende vragen per mail of in een persoonlijk gesprek, nader toe te lichten.

Een prettige dag toegewenst.

Hartelijke groet,

André de Bruyn, omgevingsmanager

Catelijne van Calsteren, communicatieadviseur

 

180411_Vragen_en_antwoorden_Inloopbijeenkomst HOV Schiphol-Oost_def

2018 03 14 Omgeving locatie

 

Contactadres voor reacties/aanvullende vragen is: HOVSchipholOost@noord-holland.nl

 

Aanvullend is nog antwoord gegeven op de vraag waarom er eerst gesproken is over een eerste storting van 7000m3 en later  9300m grond:

Op dit moment wordt er 9.150 m3 grond verplaatst. Dat is inderdaad meer dan vooraf gepland. Dit komt doordat de aannemer in het werk uiteindelijk ook de grond die aan de noordzijde van de fly-over vrij is gekomen direct wil verplaatsen, en niet in de tweede of derde tranche.

 

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!