Terug

Biomassa van de baan door verzet Rijsenhouters

dit bericht kwam van de mensen die tegen de komst van de biomassa installatie waren.

BIOMASSA VAN DE BAAN DOOR VERZET RIJSENHOUTERS

 

De komst van de biomassacentrale bij de Meerlanden is van de baan. Dit laat de Meerlanden in een persbericht van 13 augustus 2020 weten. Bewoners zijn enorm blij dat hun inspanningen zijn beloond.

 

Omwonenden strijden al geruime tijd tegen de komst van een biomassacentrale op het terrein van de Meerlanden vanwege de schadelijke milieu- en gezondheidseffecten en tevens het gebrekkige onderzoek wat heeft plaatsgevonden.

 

Geen oog voor bewoners

Ten onrechte heeft de Meerlanden geen aandacht voor de bewoners in haar persbericht hetgeen illustratief is voor hoe het proces en de communicatie is verlopen. Het belang van inwoners is voor de Meerlanden van ondergeschikt belang geweest.

 

Er is veel steun gekomen uit onverwachte hoek bij zowel de pers als politiek, en ook andere organisaties. Hiervoor zijn we enorm dankbaar.

 

Nog geen garanties

Het persbericht roept nog veel vragen en onduidelijkheden op. Zo wordt bijvoorbeeld niet aangegeven of de Meerlanden de vergunning intrekt en wat het voortzetten van het herinrichtingsplan betekent.

Bewoners blijven de Meerlanden nauwlettend volgen aangezien ze een trackrecord hebben om beloftes niet na te komen en inwoners te verrassen. Daarnaast zullen we onze garanties vragen voor wat betreft de verleende vergunning.

 

Van afvalputje naar investeringsagenda

De biomassacentrale maakte onderdeel uit van een herinrichtingsplan. De Meerlanden geeft in hun persbericht aan dat ze hiermee verder gaan en hun ambities onverminderd vasthouden. Ze blijven investeren in het vernieuwen van hun hele terrein.

Het is de vraag of de ambities van de Meerlanden passen binnen de bebouwde kom op een locatie dichtbij bewoners en er voortdurend onmin is.

 

Het wordt tijd dat de gemeente Haarlemmermeer echt werk gaat maken van de leefbaarheid in Rijsenhout.  Er zou een investeringsagenda moeten komen om Rijsenhout weer te laten bloeien langs de Ringvaart, een mooie plek om te wonen en te recreëren.

 

 

In de raadsvergadering van 20 aug 2020, zijn er vragen gesteld over de biomassa stopzetting van de Meerlanden want er zijn nog onduidelijkheden waar de Meerlanden en politiek nog geen antwoord op geeft:
– Trekt de Meerlanden haar verleende vergunning in? Ze kunnen anders elk moment de biomassacentrale bouwen!
– het voorbereidingsbesluit van de raad houdt in dat ALLEEN de Meerlanden biomassaketels mag bouwen in de

Gemeente Haarlemmermeer

. Alle andere aanvragen door ondernemers worden geweigerd. Houdt de Meerlanden deze uitzonderingspositie?

Terug te luisteren op (rond 17.30 uur):

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!