Terug

Bomen maken plaats voor nieuwe fietsbrug

Rondom het terrein van tomatenkweker Schenkeveld wordt een groenstrook aangelegd. Naar verwachting begint het grondwerk in de zomer, en komt de inrichting en de beplanting komend najaar.
Om het groen voor Rijsenhouters bereikbaar te maken, komt er onder andere een bruggetje voor voetgangers en fietsers over het water tussen de Koeteburg en de Aalsmeerderweg. Deze brug wordt naar verwachting in juni geplaatst.
Er staan twee bomen op de plek waar de brug moet komen. Deze bomen moeten daarom gekapt worden. Ook zijn er twee andere bomen aan de Aalsmeerderweg die vanwege het zicht en de verkeersveiligheid moeten wijken. Het gaat om één eik aan de kant van Koeteburg en 3 populieren aan de Aalsmeerderweg

Voor deze bomen is een kapvergunning aangevraagd, maar nog niet verleend. Als de kapvergunning is verleend, kunnen omwonenden nog gedurende 6 weken een zienswijze indienen. In deze periode gaan we daarom nog niet kappen. Om te voorkomen dat vogels in de eik bij het water aan de Koeteburg gaan broeden, gaan we wel op korte termijn en vooruitlopend op de kap de eik inpakken met een visnet. De werkzaamheden voor de brug gaan enkele dagen duren. Het plaatsen van de brug zelf gebeurt op 1 dag. Het is nog niet precies bekend wanneer dit gebeurt.
Voor meer informatie over de groenstrook om Schenkeveld verwijzen we naar de website van Rijsenhout: https://www.rijsenhout.info/informatie-avond-12-juli-2018-groen-omschenkenveld/. Daar vindt u de brochure over PrimA4a deelgebied 4 Rijsenhout, met referentiebeelden.

Voor vragen over de ze brief kunt u contact opnemen met de heer Loek Jansen van de gemeente Haarlemmermeer, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 0900-1852 en via info@haarlemmermeer.nl o.v.v. Koeteburg

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!