Terug

Brandbrief aan de Gemeente

Dorpsraad en Regiegroep Rijsenhout hebben op 8 december een brandbrief gestuurd naar het College, de ambtelijke organisatie en de Gemeenteraad. Aanleiding zijn de zorgen over het stagneren van de gebiedsontwikkeling in het dorp, terwijl die in de ons omringende omgeving om wat voor reden dan ook wèl in hoog tempo voortgaat.

 

Geacht College, Geachte Raad, Beste Alexandra, Beste Gerben, Beste Jos en Nils,

Gisteren ontvingen wij de brief aan de Raad over de vertraging van de Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout (zie bijlage). In deze brief wordt aangegeven, dat de oorzaak daarvan ligt bij Provincie en LTO Glaskracht.

Vandaag bereikte ons dit bericht over ontwikkelingen in Aalsmeer (zie ook bijlage):

http://www.aalsmeervandaag.nl/nieuws/Politiek/transformatie-uiterweggebied-in-stroomversnelling

Uiteraard zijn wij ontzettend blij voor onze buren, dat er daar zoveel ontwikkelingen plaatsvinden.Tegelijk roept het vragen op over onze eigen situatie. Wij begrijpen er niets meer van. Hoe kan dit? En vooral: Wat is er nodig om ook hier de gebiedsontwikkeling vlot te trekken?

 

  • Hoe is het mogelijk dat bij onze buren ontwikkelingen in sneltreinvaart worden doorgevoerd en dat het in Rijsenhout blijft bij praten, plannen maken en uitstel?                                                                                                                                                                          
  • Waarom liggen hier Provincie en LTO dwars en in Aalsmeer niet? Gelden hier andere provinciale regels dan buiten de Ringvaart?
  • De REV is het resultaat van een participatietraject waarin niet voor niets óók is afgestemd met Provincie en LTO. Er is met publicatie gewacht tot de resultaten van de ondernemersverkenning verwerkt konden worden. Hoe kan het dan dat nu toch juist déze partijen wéér voor vertraging zorgen?
  • Wie trekt hier eigenlijk aan de touwtjes? LTO? Greenport? Het is bizar dat LTO hier blijft vasthouden aan tuinbouwgebieden waarvan al lang is vastgesteld dat deze niet meer kansrijk zijn, waar ondernemers zelf iets anders willen. Terwijl glastuinbouwbedrijven in onze buurgemeente met het grootste gemak verdwijnen ten gunste van andere ontwikkelingen.
  • Worden in Haarlemmermeer de drijfveren van LTO niet te zwaar meegewogen ten koste van gebiedsontwikkeling hier?
  • Is een samenwerkingsovereenkomst zoals de Greenport nog wel dienend? En zo ja, aan wie of wat dan?
  • Welke belangen spelen in en om Rijsenhout nog meer en hoe worden die meegenomen in het totaalplaatje? Wij zouden daar inmiddels graag eens een duidelijk totaaloverzicht van willen zien.
  • Welke rol en positie neemt de Gemeente nu eigenlijk in?
  • Wat wil de Gemeente nu eigenlijk met Rijsenhout? Het gaat om meer dan alleen de REV; ook in lang lopende woningbouwaanvragen zit maar geen vooruitgang. Om ons heen worden bedrijven in rap tempo uit de grond gestampt, maar als het om lokale ondernemers gaat, bereiken ons vooral geluiden van stagnatie.

Wij verzoeken u vriendelijk en dringend om deze vragen nog vóór het kerstreces te beantwoorden.

Daarnaast roepen wij met deze brandbrief de Gemeente Haarlemmermeer op nu werkelijk in actie te komen voor de gebiedsontwikkeling in deze regio. Terwijl om ons heen ontwikkelingen met het grootste gemak tot uitvoer komen, stevent Rijsenhout af op een sociaal faillissement.

Wij doen een dringend beroep op de Gemeente om alles op álles te zetten voor de leefbaarheid van het dorp en waar mogelijk voor een doorbraak te zorgen. Niet praten, maar doen!

 

Met vriendelijke groet,

Namens Dorpsraad en Regiegroep en inwoners Rijsenhout

  

Monique Damen

Voorzitter Dorpsraad Rijsenhout

 

Bijlagen:

2570575-voortgang-visie-rijsenhout

2017-12-06-aalsmeervandaag-ontwikkelingen-uiterweg

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!