Terug

Brandbrief LiB brengt Rijsenhout in beeld

De brandbrief en het informatiepakket met bewonersreacties dat de Dorpsraad naar Den Haag heeft gestuurd voor de bespreking van de Actieagenda Schiphol op 30 juni, heeft effect…

We weten inmiddels dat het pakket is in elk geval de aandacht heeft gehad van de vaste kamercommissie I&M. Hoe dit doorwerkt in de besluitvorming, is nog niet duidelijk.

Daarnaast hebben een kopie gestuurd aan Minister Blok van het Ministerie van BZK. Daar hebben wij deze week een inhoudelijke reactie op ontvangen:

De minister van BZK en ook de staatssecretaris van I&M zijn zich zeer bewust van de opgave waar Rijsenhout voor staat.

In het LIB worden op dit moment wijzigingen doorgevoerd die het eenvoudiger moeten maken om in het kader van leefbaarheid binnen bestaand stedelijk gebied kleinschalig woningbouw te realiseren. Aan de juridische uitwerking en vaststelling hiervan wordt op dit moment gewerkt. Dit gebeurt in goed overleg tussen de regionale overheden, de luchtvaartsector en het Rijk.

Daarnaast wordt nog gekeken naar specifieke knelpunten rond (woningbouw)locaties. Het gaat hierbij om locaties die (nog) niet binnen de regelgeving passen, zoals plannen voor woningen op locaties die buiten het bestaand stedelijk gebied liggen. De staatssecretaris van I&M zal hier op zo kort mogelijke termijn een beslissing over nemen. Uiteraard wordt de gemeente over de uitkomst hiervan geïnformeerd.

Kortom; we zijn er nog niet, maar we zijn zeker in beeld! Mede dank zij de bijdragen van bewoners.

Wilt u de stukken nog eens nalezen? U vindt ze hier.

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!