Terug

Brief Gemeente: meedenken over het dorpscentrum

Denk mee over het dorpscentrum Rijsenhout

Inwoners van Rijsenhout kunnen de komende periode meedenken over de inrichting van het dorpscentrum van Rijsenhout. De aanleiding hiervan is dat Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) graag wil investeren in en rond het dorpshuis van Rijsenhout. De gemeente, SLS en bureau Placemaking+ willen samen met de inwoners en betrokkenen in gesprek over de toekomstplannen voor dorpshuis De Reede en het centrum.

Stichting Leefomgeving Schiphol investeert in de verbetering van de leefomgeving en de leefbaarheid in Rijsenhout en andere kernen in Haarlemmermeer. De SLS heeft op basis van de overlast en het aantal inwoners rond Schiphol een globale verdeling van haar subsidie gemaakt voor de gebieden rondom Schiphol. De SLS heeft € 500.000,- gereserveerd voor een investering in en rond het dorpshuis van Rijsenhout.

Dorpshuis De Reede

Het is voor dorpsbewoners van belang dat er een ontmoetingsplek is zoals De Reede, waar verenigingen onderdak vinden en waar plaats is voor verschillende activiteiten voor ontmoeting en ontspanning. Om te zorgen dat De Reede als dorpshuis in de toekomst goed kan blijven functioneren, is een aanzienlijke investering nodig. Het huidige gebruik van De Reede is niet optimaal. Daarnaast worden aan de andere kant van de straat, in het zalencentrum van de Ontmoetingskerk, steeds meer sociaal maatschappelijke activiteiten georganiseerd. Dat betekent dat in het centrum van Rijsenhout op korte afstand van elkaar twee gebouwen staan waar verschillende soorten activiteiten plaatsvinden. Op dit moment worden het zalencentrum bij de Ontmoetingskerk en dorpshuis De Reede beiden niet volledig benut.

Eén ontmoetingsplek voor Rijsenhout

De gemeente en SLS overwegen daarom één ontmoetingsplek te realiseren voor alle activiteiten. Er lijkt hiervoor voldoende ruimte te zijn in het zalencentrum van de Ontmoetingskerk. Om die reden gaat de gemeente deze mogelijkheid onderzoeken. Dit onderzoekt de gemeente graag in overleg met de inwoners van Rijsenhout. Een belangrijke voorwaarde voor deze ontmoetingsplek is dat de nieuwe locatie voor iedereen toegankelijk is en blijft. Tegelijkertijd ziet de gemeente kansen om het centrum te versterken. Bijvoorbeeld door de herontwikkeling van het terrein waarop de Reede nu staat met het naastgelegen parkeerterrein. Om deze kansen te onderzoeken, gaat de gemeente Haarlemmermeer in samenwerking met bureau Placemaking+ graag met de inwoners van Rijsenhout in gesprek.

Uitnodiging voor inwoners

De komende weken worden direct betrokkenen door bureau Placemaking+ uitgenodigd voor individuele gesprekken over de wensen en ideeën voor deze plannen. Dit zijn bijvoorbeeld vertegenwoordigers van gebruikers van De Reede, de kerkleden en de ondernemers. Ook inwoners van Rijsenhout zijn van harte uitgenodigd om hieraan mee te werken.

  • Aanmelden kan via Peter Groenendaal en Stefan Bödecker van het bureau Placemaking+ via info@placemakingplus.com of 020-5353070.

Eind januari wordt een dag georganiseerd waar alle partijen bij elkaar komen en waarbij een gezamenlijk gesprek plaatsvindt.

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!