Terug

Burgerparticipatie flikt het om klimaatbos te planten

klimaatbosplanten1a

Met een aanlooptijd van 1 week is het afgelopen week gelukt om de eerste 10.000 bomen ( van 30.000) van een klimaatbos aan te planten in de Haarlemmermeer. Binnen 10 jaar moet dit klimaat bos 25000 ha gaan omvatten rond Amsterdam (zie www.destelling2.nl). De eerste 3 ha van dit jaar zijn vooral een proef om te testen of het werkmodel functioneert.
Het klimaatbos moet €10.000 maatschappelijke baten per jaar per ha gaan opleveren( vooral het vastleggen van CO2 en fijn stof). De helft van de bomen en struiken zijn speciaal gekweekt en de andere helft wordt via ecologisch beheer door vrijwilligers verzameld en uitgeplant. Deze winter zijn er daarom zo’n 15000 boompjes van 60 inheemse soorten uit alle terreinen in beheer bij Stichting MEERGroen verzameld.

In de eerste week na toestemming om het bos aan te leggen, zijn er al 10.000 boompjes geplant in wat het Genie Park moet worden in Haarlemmermeer,
Deze eerste 3 ha zou met recht het Heemsteedse Bos in Haarlemmermeer genoemd kunnen worden, want de meeste boompjes komen uit die gemeente en vooral uit landgoed Groenendaal. En ook het grootste deel van de vrijwilligers was afkomstig uit Heemstede: Nl 10 maatschappelijke stagiaires van College Hageveld, naast stagiaires van het Wellant College uit Aalsmeer, en MBO stagiaires uit Geldermalsen met de vaste vrijwilligers van MEERgroen. En op vrijdag 8 (foto) kwamen ook de bos wachters van Groenendaal, Wethouder Hooij en haar ambtelijke staf mee helpen om het Heemsteedse bos in Haarlemmermeer vorm te geven.

Dat er in 1 transportdag en 2 plantdagen al 10.000 boompjes geplant zijn , geeft goede hoop dat dit burgerparticipatiemodel ook belofte inhoudt om de rest van de 25000 ha in en om Amsterdam vorm te geven. En ook om in de week tot 17 april de resterende 20.000 boompjes in de grond te zetten. Een aantal bedrijven en een groep Syriërs via vluchtelingenwerk hebben er al belangstelling getoond. Maar meer handen zijn altijd welkom. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe flexibeler wij zijn in het inplannen van wensen. Komende week wordt er met een kleine ploeg de hele week gewerkt en met meer mensen op vrijdag 15 en zondag 17 en mogelijk ook op donderdag 14.

Voor meer informatie zie (bij uitzending gemist) de Vroege Vogel documentaire van 22 maart jl, www.stelling2.0.nl , www.stichtingmeergroen.nl . Opgave voor deel name via info@stichtingmeergroen.nl of 06-48226490

Ton van Oostwaard en Franke van der Laan
Hoofddorp 8 april maart 2016

aspergegoudhaantje

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!