Terug

Corona in de Haarlemmermeer

Van de gemeente Haarlemmermeer kregen wij een brief van de burgemeester die aan de gemeenteraad is verstuurd.

de brief gaat over het oplopende aantal besmettingen van Corona in de Haarlemmermeer en iets breder, corona in het gebied Kennemerland, waar de Haarlemmermeer ook onder valt.

u kunt de brief, die aan de gemeenteraad is gestuurd, hier downloaden en lezen

de maatregelen die in de brief genoemd worden zijn:

Maatregelen
Het aantal besmettingen in de regio Kennemerland ligt meer dan twee weken boven de signaalwaarde van 7/100.000 per dag. Dat maakt dat de regio volgens de landelijke escalatieladder is ingedeeld in de categorie ‘zorgelijk’. Er is gekozen voor een focus op intensivering van communicatie en handhaving voor een aantal sectoren en inzet op tegengaan van illegale feesten.
Op basis van de noodverordening is het mogelijk om gebieden aan te wijzen waar mensen niet mogen komen en om gebieden aan te wijzen waar mensen geen geluidsapparatuur bij zich
mogen hebben. Uitzondering op het verbod geldt voor bestemmingsverkeer, passanten en personen die werkzaam zijn in de gebieden. In recreatiegebieden Spaarnwoude, De Groene Weelde, het Haarlemmermeerse Bos en Toolenburgerplas is het sinds 23 september jongstleden niet langer toegestaan om tussen 22:00 uur en 06:00 uur aanwezig te zijn en geluidsapparatuur bij je te hebben.

Het gebiedsverbod geldt ook voor de toegangswegen naar de recreatiegebieden, onder de viaducten en overkappingen bij de A9 en A200. Dit besluit is genomen om illegale feesten van (voornamelijk jonge) mensen ’s nachts tegen te gaan. Er is op dit soort feesten een groot risico op verspreiding van het coronavirus. Het besluit past binnen de aanvullende maatregelen die de veiligheidsregio Kennemerland neemt vanwege het toenemende aantal besmettingen.

Informatie coronavirus
op het coronadashboard van het Rijk kan je op gemeenteniveau de actuele gegevens inzien: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!