Terug

Deelname Rijsenhout een Omgevingsraad Schiphol?

Beste bewoners van Rijsenhout

 

Ons dorp is erg afhankelijk van het doen en laten van onze grote buurman Schiphol. Om inspraak te krijgen en te houden bij het doen en laten van Schiphol bij alles op het gebied van aan- en uitvliegroutes, hebben wij, de Dorpsraad Rijsenhout een deskundige inwoner van ons dorp, Hans G. Paar, bereid gevonden Rijsenhout te vertegenwoordigen in de zogenaamde OmgevingsRaad Schiphol, kortweg de ORS.

Om hem zitting te laten nemen in de ORS, zo staat in de statuten van die ORS, moet hij gesteund worden door minimaal 100 namen met bijbehorende adressen, allen inwoners van Rijsenhout!

Dus aan u de vraag: wilt u Hans Paar ondersteunen? Stuur dan een email met in het onderwerp “Hans Paar in ORS” waarin uw naam, adres, woonplaats naar secretaris@dorpsraadrijsenhout.nl. (uw gegevens zullen strikt beschermd blijven en alléén voor dit doel gebruikt worden. Na de geaccepteerde aanmelding worden die mails vernietigd.)

Zodra de benodigde adressen verzameld zijn gaat de Dorpsraad Hans Paar officieel aanmelden bij de ORS.

Alvast dank, de Dorpsraad Rijsenhout

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!