Terug

Dijkbewoners: Aanmelden bij de SBOH?

 Al jarenlang is de stichting belangenbehartiging Opstalhouders Haarlemmermeer (SBOH) actief om voor de belangen van alle dijkbewoners in de Haarlemmermeer op te komen.

Er komt regelmatig een nieuwsbrief uit met daarin alle nieuws berichten, werkzaamheden van de stichting en informatie die van belang zijn voor iedereen die pacht betaald aan Rijnland.

de stichting wil graag de dijkbewoners aanschrijven die zich nog niet hebben aangesloten bij de stichting zodat zij hun belangrijke werk door kunnen zetten.

hieronder hun brief:

Geachte dijkbewoner,

Wellicht heeft u al gehoord van de Stichting Belangenbehartiging Opstalhouders Haarlemmermeer (SBOH), die zoals de naam al zegt, opkomt voor de belangen van ons dijkbewoners. Bij deze wil ik de SBOH nog eens onder uw aandacht brengen.

Als dijkbewoner kunt u voor verschillende zaken te maken hebben of krijgen met het Hoogheemraadschap van Rijnland, dat de grond op en rond de dijk van de Ringvaart beheert en veelal ook in eigendom heeft. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld de betaling van de retributie voor het recht van opstal, of het kopen van het perceel, de huur van een steiger en betaling voor een aangelegde boot, of de koop van oeverpercelen.

Nadat het Waterschap Groot Haarlemmermeer 12 jaar geleden opging in het Hoogheemraadschap Rijnland werd duidelijk dat deze grote wijzigingen ging doorvoeren in bovengenoemde zaken. Met forse gevolgen voor ons dijkbewoners, niet alleen financiële, maar ook qua woonomgeving. Zo is Rijnland begonnen met uitgeven van een vergunning voor steigers aan derden, die hun boot dan kunnen aanleggen voor het huis van een dijkbewoner.

Om samen sterker te staan, is daarom in 2006 de SBOH opgericht, die namens ons:

  • in overleg treedt met Rijnland over bovengenoemde zaken;
  • zo nodig, juridische procedures voert;
  • individuele dijkbewoners met raad en daad bijstaat, bijvoorbeeld middels standaard reactiebrieven of bezwaarschriften;
  • iedereen van lopende zaken op de hoogte houdt.

Meer uitgebreide informatie, o.a. de SBOH-nieuwsbrieven, vindt u op:

https://nieuwemeer.info/sboh/index.html

Bent u al aangesloten bij de SBOH ?

Dan bent ook u vertegenwoordigd in het overleg met Rijnland en eventuele juridische procedures. Bovendien kan de SBOH niet bestaan zonder genoeg aangeslotenen en voldoende financiële middelen, zie ook de recente SBOH-nieuwsbrief.

Bent u nog niet aangesloten bij de SBOH, dan vindt u hier  het aanmeldingsformulier, dat u naar mij kunt sturen (adres vermeld onderaan het formulier).

Met vriendelijke groeten,

Dhr. Hans G. Paar

Secretaris SBOH
Secretariaat:  p/a Bennebroekerweg 9, 1435 CE  Rijsenhout – s.b.o.h@inter.nl.net
KvK nummer: 34260410                        
Bankrekening NL90RABO0128748281 bij de Rabobank regio Schiphol U.A.,
t.n.v. SBOH

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!