Terug

DR doet WOB-verzoek inzake 150kV station -update

De Dorpsraad heeft zowel aan het College van B&W als aan Tennet een verzoek om informatie gedaan in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur. Wij willen onder meer graag over het ‘Fase 2 Haalbaarheidsonderzoek’ beschikken, omdat daar belangrijke informatie in staat over de totstandkoming van de locatiekeuze. Zowel Tennet als de Gemeente hebben geweigerd dit document te verstrekken, omdat het een ‘intern document van Tennet’ zou betreffen.

Tennet is echter voor 100% eigendom van het Ministerie van Economische Zaken en belast met een wettelijke taak in het kader van de Elektriciteitswet. Als zodanig valt zij gewoon onder de Wet Openbaarheid Bestuur en is zij verplicht de gevraagde informatie te verstrekken.

De verzoeken kunt u hier inzien:

wob-verzoek-gemeente-2017-04-29-dr

wob-verzoek-tennet-2017-04-29

 

Ook bewoners hebben inmiddels een WOB-verzoek ingediend bij gemeente en Tennet:

wob-aanvraag-bewoners-150kv-bw

wob-aanvraag-bewonders-150kv-tennet

 

Mocht u zelf informatie willen opvragen in het kader van de WOB, dan kunt u deze brief als model gebruiken. U kunt specifiek aangeven welke informatie u wilt ontvangen en vult aan met uw eigen contactgegevens.

wob-verzoek-model-2017-04-29

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!