Terug

Draagt u ons dorpshuis een warm hart toe?

Dorpshuis de Reede heeft jarenlang een zelfstandig bestuur gehad en was daarmee echt ‘van het dorp’. Per 1 januari gaat het beheer van De Reede over naar Maatvast, die ook vele andere dorpshuizen in de Haarlemmermeer onder de hoede heeft.

2019 is een overgangsjaar, waarin nog veel afspraken hetzelfde blijven. In 2020 gaan nieuwe tarieven en andere Maatvastafspraken in. Daarnaast is er de toegekende subsidie van de Stichting Leefomgeving Schiphol voor de ontwikkeling van het dorpshuis in relatie tot de centrumontwikkeling en de leefbaarheid. Deze subsidie moet in 2020 besteed zijn.

De dorpsraad ziet graag dat een groep betrokken bewoners zich de komende twee jaar gaat inzetten voor het dorpshuis, met ondersteuning van de dorpsraad. Zodat deze ontwikkelingen ook echt vanuit betrokkenheid met het dorp en in het belang van het dorp plaatsvinden. Zonder actieve bewoners kan de dorpsraad hooguit ‘vinger aan de pols’ houden.

Wilt u graag meer dan dat? Vindt u het dorpshuis belangrijk voor Rijsenhout?
Wilt u invloed op de ontwikkelingen rond het dorpshuis en wilt u zich daar de komende twee jaar tijd voor inzetten?

Neem dan contact op via voorzitter@dorpsraadrijsenhout.nl

 

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!