Terug

Eerste resultaten, winst uit je afval

De eerste inzamelresultaten van Linquenda, Rijsenhout-Zuid en Eiland 3 zijn binnen. In alle drie de wijken is de hoeveelheid restafval fors gedaald en het aandeel ingezamelde grondstoffen gestegen. Dat is een heel mooi begin. Hulde aan alle bewoners uit de proefwijken!
De eerste resultaten zijn omgerekend naar hoeveelheden per jaar en afgezet tegen de gemiddelde van Haarlemmermeer in 2015. Het zijn metingen van de eerste drie weken en dus nog een voorzichtige indicatie. Wel laat het zien dat bewoners al volop aan de slag zijn gegaan met afval scheiden. Na tien weken kunnen we een meer betrouwbare doorkijk geven hoeveel restafval er wordt bespaard ten gunste van extra waardevolle grondstoffen.
verder lezen:
dat kunt u hier doen

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!