Terug

Gedeputeerde Provincie NH bezoekt Rijsenhout

Donderdag 13 december kreeg Rijsenhout bezoek van een afvaardiging van het Provinciaal Bestuur o.l.v. gedeputeerde mevrouw Joke Geldhof. Wethouder Adam Elzakalai was aanwezig namens het Gemeentebestuur.

Zij waren hier op uitnodiging van Dorpsraad en Regiegroep om inzicht te krijgen in het standpunt van de Provincie inzake herstructurering van de oude glastuinbouwgebieden en de daar bij behorende bestemmingen. De voornaamste vraag was: Wat is Bestaand Stedelijk Gebied (BSG, de wettelijke term) en wat valt daarbuiten?

De gasten werden op de fiets door het dorp geleid. Voor een compleet beeld is eerst bekeken hoe mooi ons prachtige dorp gelegen is aan de Westeinder plassen en welke kwaliteiten de omgeving in zich draagt.

Vervolgens leidde de route naar de vervallen kassen en verrommelde oude tuinbouw met voortwoekerend onkruid, waar de bomen door het dak naar buiten steken. Hiermee werd zichtbaar welke prachtige kansen er liggen om in Rijsenhout te bouwen voor de toekomst. Innovatieve woningbouw en recreatie, ingebed in nieuw groen.

Mevrouw Geldhof benoemde dit bij de evaluatie na afloop in De Reede als ‘zorgvuldig ruimtegebruik’ – een belangrijk criterium voor ontwikkelingen. Zij gaf aan hiervoor graag samen met de Gemeente op te trekken richting Den Haag.

Op de kaart die de Provincie had meegebracht, waren duidelijk de gebieden aangegeven waar geen tuinbouw meer komt en die een nieuwe bestemming krijgen. Deze gebieden zijn in het Ruimtelijk Kader Rijsenhout aangemerkt als de clusters 6, 7, 8 en 3. De bestemming van deze gebieden is echter nog niet aangemerkt als gewenst Bestaand Stedelijk Gebied en heeft nog tuinbouwbestemming. Daarmee vallen ze automatisch buiten Bestaand Stedelijk Gebied.

Het advies van mevrouw Geldhof was dan ook, dat de Gemeente zo snel mogelijk onderbouwt dat de genoemde clusters onder de bestemming Bestaand Stedelijk Gebied behoren te vallen, dit in afstemming met de Provincie. Vervolgens kan de Provincie de Gemeente ondersteunen in haar route naar Den Haag.

Mooie bijkomstigheid is, dat dit precies het gebied is waar bewoners en Gemeente het plan voor 400 woningen voor Rijsenhout gesitueerd hebben. Als genoemde gebieden als Stedelijk Gebied zijn aangemerkt, is de Gemeente bevoegd zelf te bepalen waar hofjes van 25 woningen gebouwd kunnen worden en ontstaat er voor Rijsenhout meer ruimte onder de bepalingen van het LIB. Dat betekent dat daarmee eindelijk uitvoering gegeven worden het Ruimtelijk Kader Rijsenhout, dat reeds in 2010 is vastgesteld.

Dorpsraad en Regiegroep hebben het College naar aanleiding van het bezoek per brief verzocht om snel actie te ondernemen richting Provincie, door de gewenste gebieden als Bestaand Stedelijk Gebied aan te merken en de Gemeenteraad gevraagd in te stemmen indien nodig.

Dorpsraad en Regiegroep hopen hiermee op een mooie afronding van het huidige College na een veelbewogen periode rond ons geliefde dorp.

 

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!