Terug

Gemeente zet streep door Poldertuin

Poldertuin

Dinsdag 23 maart kwamen Dorpsraad/Regiegroep bijeen om samen met de gemeente vervolg te geven aan de vruchtbare inspiratiebijeenkomst van 20 januari over de ontwikkeling van het dorp.  Alles in groot vertrouwen dat de zo lang gewenste transformatie van Rijsenhout nu eindelijk vorm zou gaan krijgen en de verwachtingen waren hoog gespannen.

De ontnuchtering was daarom des te groter, toen we tijdens deze bijeenkomst door de gemeente werden overvallen met plannen voor de vestiging van tomatenkweker Schenkeveld in Rijsenhout. Op zich een positieve ontwikkeling, ware het niet dat de Gemeente rücksichtlos een streep zet door de plannen voor de Poldertuin. De Poldertuin (naast de Bennebroekerweg) is bedoeld als kwalitatief hoogwaardige entree van het dorp als compensatie voor de hoeveelheid glas die in Priema4a geplaatst mag worden. Ze is bedoeld als groene long voor het dorp, die tegelijkertijd Park21 verbindt met de Westeinderplassen c.q. het Groene Hart.

De regiegroep werd ter plaatse een reactie gevraagd op plannen die ze niet heeft kunnen inzien. De informatie­brieven aan buurtbewoners had men al bij zich en zouden diezelfde avond nog bezorgd worden. Deze betreffen een informatiebijeenkomst op dinsdag 29 maart om 18.30 uur in de Anna’s Hoeve. Tot ons ongenoegen zijn alleen aanwonenden uitgenodigd, terwijl de Poldertuin een zaak is die toch het hele dorp aangaat.

De regiegroep heeft –zoals zij gewend is te doen- tijdens de vergadering direct meegedacht hoe de kwaliteitsvermindering teniet kon worden gedaan met investeringsimpulsen in andere delen van het dorp, om per saldo de leefbaarheid toch te bevorderen. Vanuit de Gemeente was echter geen ruimte om tot harde afspraken te komen, en vage toezeggingen zijn wat de regiegroep betreft niet genoeg. Zeker niet nu afspraken uit het verleden met het grootste gemak van tafel worden geveegd.

Vanzelfsprekend zijn Dorpsraad/Regiegroep niet te spreken over de handelwijze en hebben dan ook aangegeven dat het voorliggende plan volstrekt onacceptabel is. Niet zozeer omdat de ondernemer niet welkom is, integendeel, maar wel omdat wij niet kunnen instemmen met het door de gemeente eenzijdig wijzigen van afspraken die in een compromis tot stand zijn gekomen. De gang van zaken getuigt van geen enkel respect voor het dorp en haar bewoners en ondernemers.

De brief die wij hierover aan de gemeente hebben gestuurd en de brief waarin wij de ondernemer inlichten over onze standpunten, kunt u hieronder nalezen.

De afgelopen jaren hebben Dorpsraad veel en goed overleg gehad met de Gemeente en daar ook veel in bereikt. Wij hopen dat het geschonden vertrouwen de gelegenheid krijgt zich te herstellen.

Hoe dan ook, Dorpsraad en Regiegroep blijven zich inzetten voor een leefbaar Rijsenhout.

16-03-25 brief Schenkeveld

16-03-25 brief Gemeente

 

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!