Terug

gemeentelijk besluit ivm Corona

Per onmiddellijk (donderrdagavond 12 maart 2020) vergadert de gemeenteraad van Haarlemmermeer tot nader order wel openbaar maar zonder publiek. Na overleg van burgemeester Marianne Schuurmans met vice-voorzitter van de raad Ron Heimerikx en griffier John van der Rhee gelden naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet over de stand van zaken rond het Coronavirus de volgende regels voor het raadsplein:

  • Zowel de plenaire raadspleinvergaderingen als de sessie-avonden vinden regulier doorgang.
  • De vergaderingen zijn niet toegankelijk voor publiek of ambtelijke ondersteuning anders dan een beperkt aantal griffiemedewerkers en de bodes. Overige ambtelijke ondersteuning van collegezijde zal volledig digitaal moeten plaatsvinden.
  • De webcasting van de vergaderingen vindt live plaats uit beide zalen, waarmee het openbare karakter van de vergaderingen is gewaarborgd (er zijn meerdere Brabantse gemeenten die dit al enige tijd zo doen).
  • https://gemeenteraad.haarlemmermeer.nl/
  • Insprekers zijn, na reguliere aanmelding, op hun eigen verantwoordelijkheid qua gezondheid welkom.
  • Bij sessievergaderingen is slechts 1 woordvoerder per fractie toegestaan, en worden andere fractieleden dringend gevraagd niet in de zaal aanwezig te zijn, noch aan tafel/desk, noch op publieke tribune (met name in de Heijezaal levert dit ruimte op om fysiek niet te dicht op elkaar te zitten).
  • Plenaire vergaderingen (opening en stemmingen) worden zo kort mogelijk gehouden.
  • De informatieve bijeenkomst Duinpolderweg van hedenavond 12 maart gaat door, maar vindt plaats in de raadzaal. Dringend verzoek is om hier alleen de strict noodzakelijke woordvoerders naar toe te laten gaan.
  • Informatieve bijeenkomsten worden nu, in eerste instantie geschrapt, waarbij zsm ambtelijk/bestuurlijk nader wordt bekeken welke bijeenkomsten eventueel wel door zouden moeten gaan, om het besluitvormingsproces bestuurlijk, juridisch of financieel verantwoord vorm te kunnen geven.

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!