Terug

Hans Paar, namens Rijsenhout, toegetreden in ORS

Een paar weken geleden vroegen we u hulp om Hans Paar in Omgevings Raad Schiphol (ORS) te krijgen.

We kunnen u melden dat dit gelukt is!

De link naar ORS

Wij stellen aan u voor: Hans G. Paar, voormalig voorzitter Dorpsraad Rijsenhout, thans adviseur en/of vertegenwoordiger voor de Dorpsraad op diverse onderwerpen waaronder Schiphol. En vanaf nu dus actief lid van de Omgevings Raad Schiphol namens Rijsenhout

Hans Paar is tientallen jaren als overheidsdienaar werkzaam geweest in de luchtvaart en na zijn pensionering, als ZZP’er, adviseur voor het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de LVNL en Schiphol over zaken m.b.t. de planning van de Polderbaan en daarmee samenhangende veranderingen op Schiphol. Als voorzitter van de Dorpsraad Rijsenhout heeft hij zich in samenwerking met LVNL, Schiphol en KLM tussen 2004 en 2009 sterk gemaakt voor het ‘Microklimaat Rijsenhout’, het eerste regiogebonden optimaliseringsproces voor startroutes. Als doelstelling voor zijn deelname aan de ORS ziet hij om – uitgaande van het in Den Haag vastgestelde beleid – een voor de omgeving (dus niet specifiek Rijsenhout) zo goed mogelijke spreiding van de hinder over de omgeving. Algemeen uitgangspunt daarbij is dat een eventuele beperktere verslechtering van een lokale situatie alleen is toegestaan als daarmee een grotere verbetering kan worden bereikt. Maar als ‘Den Haag’ advies of oordeel vraagt over haar voorgenomen beleid, zal Rijsenhout daar gaarne aan meewerken.

Daarnaast delen wij u mee, dat de (email)adressen-lijst zal worden vernietigd.

Wij danken u allemaal voor uw medewerking. Het is fijn te weten dat Rijsenhout nu vertegenwoordigd is in de raad waarmee Schiphol overlegt over allerlei zaken, waaronder ook de geluidshinder.

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!