Terug

laatste nieuws vliegtuigbommen Rijsenhout

Deze brief komt van de gemeente Haarlemmermeer;

In het akkerland in Rijsenhout zijn de afgelopen tijd meerdere explosieven geruimd.
Hierover heeft u diverse brieven gekregen. Graag informeren wij u over de planning van
het ruimen van bommen op 21 maart 2017. De planning en informatie is ook terug te
vinden op de webpagina https://haarlemmermeergemeente.nl/vliegtuigbommen-rijsenhout.
In totaal zijn nu 40 bommen gevonden, waarvan er al 35 zijn geruimd.

Ruiming 21 maart
Op dinsdag 21 maart om 14:00 uur zullen drie Duitse bommen van 250 kg worden
geruimd. De bommen worden tegelijkertijd geruimd omdat ze dicht tegen elkaar liggen.
Vervolgruimingen
Na 21 maart worden de laatste twee bommen plus eventueel nieuw aangetroffen
bommen geruimd. De ruiming van deze bommen kan nu nog niet worden gepland, omdat
eerst nader onderzoek zal moeten plaats vinden. De planning van de vervolgruimingen
wordt uiteraard ook met u gecommuniceerd. Een einddatum van de werkzaamheden is
op dit moment nog niet te geven aangezien nadere onderzoeken op diverse locaties in
het akkerland nog lopen. De verwachting is dat er meer bommen zullen worden
gevonden.

Veiligheidsmaatregelen
Veiligheid gaat boven alles, zo ook bij het ruimen van de vliegtuigbommen. We houden
hiervoor een zogeheten ‘gevarenzone’ aan. Dit is een zone waarin geen verkeer, mensen
of dieren aanwezig mogen zijn. Voor de ruimingen van de bommen, die op nu de
planning staan, hoeven geen woningen te worden geëvacueerd. Ook het verkeer kan op
deze wegen blijven rijden.

Evaluatie
Na iedere ruiming vindt een zorgvuldige evaluatie plaats door de EOD, het
Hoogheemraadschap Rijnland, de politie en de gemeente Haarlemmermeer. Het verloop
van de ruiming, het effect op de grond en het grondwater, en openbare orde en
veiligheidsaspecten worden besproken. Als blijkt dat extra maatregelen noodzakelijk zijn,
dan worden deze bij de eerstvolgende ruiming getroffen.

Mogelijke schade
Wij gaan ervan uit dat met de kennis en adviezen van experts, die wij hebben
geraadpleegd, de getroffen maatregelen voldoende zijn om eventuele schade te
voorkomen. Het is niet uitgesloten dat er wel een zekere druk of trilling waarneembaar is.
Mocht u ondanks de genomen maatregelen toch van mening zijn dat schade aan uw
woning is ontstaan als gevolg van de ruiming van de bommen, dan kunt u uw
aansprakelijkheidsstelling richten aan de gemeente Haarlemmermeer.
Op de volgende website kunt u daarover meer informatie vinden:
https://haarlemmermeergemeente.nl/aansprakelijkheid-schade

Hoogachtend,
de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer,
drs. Theo Weterings

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!