Terug

Last van drempels? verkeersdrempels.com

Door de gemeenteraad is voor de zomer de motie ‘Hobbel weg’ aangenomen. In deze motie verzoekt de raad het college onder andere om te onderzoeken hoe drempels door inwoners en weggebruikers worden beleefd. De gemeente heeft daarom dit digitaal meldpunt ingericht.

Waarom dit meldpunt?

Via dit meldpunt wil de gemeente vragen en opmerkingen over drempels inventariseren en onderzoeken welke drempels problemen opleveren. U krijgt een terugkoppeling van de uitkomst van dit onderzoek. In Haarlemmermeer liggen op veel wegen drempels en plateaus om de snelheid van het verkeer te remmen. Bewoners die zich zorgen maken over de verkeersveiligheid in hun straat vragen soms aan de gemeente of er een drempel kan worden aangelegd. Maar de gemeente krijgt ook soms de vraag: “Kunnen die lastige dingen niet weggehaald worden?” Het antwoord op deze laatste vraag is veelal: nee. Een verkeersdrempel is namelijk een maatregel die zorgt dat de rijsnelheid van verkeer en dan met name de auto’s, wordt verlaagd naar een veiligere snelheid.

De gemeente Haarlemmermeer werkt aan een verkeersveilige weginrichting voor alle gebruikers. Daarom zijn verspreid over de gemeente op verschillende wegen drempels en plateaus aangelegd. De gemeente kijkt daarbij niet alleen naar de plek van de drempel zelf maar ook naar de effecten en verkeerssituatie in de omgeving. Dit meldpunt is een middel om te onderzoeken hoe drempels door inwoners en weggebruikers worden beleefd.

Wat doen we met de resultaten?

Op dit meldpunt kunt u tot en met 10 januari 2016 uw opmerkingen over drempels melden. U kunt bij uw melding aangeven of u ook een terugkoppeling van de gemeente wenst. Na 10 januari worden de meldingen geïnventariseerd en gaat de gemeente de meldingen beoordelen. Hoe het proces dan verder gaat en wat we als gemeente doen vindt u op de website van de gemeente Haarlemmermeer terug. Na 10 januari krijgt u ook terugkoppeling op uw melding, indien u dat wenst.

Mocht u een melding doorgeven dan danken wij u daar graag voor. Daarmee draagt u bij aan een gemeente waar het prettig wonen is!

Drempel aanmelden

Meld een drempel

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!