Terug

“Maak nieuwbouw in Rijsenhout mogelijk”

Op de website van de haarlemmermeer stond het volgende bericht:

‘Maak nieuwbouw Rijsenhout mogelijk’
Publicatiedatum:
woensdag 18-01-2017
De gemeente heeft Den Haag formeel om toestemming gevraagd voor de bouw van 32 woningen op het voormalige Centurionterrein aan de Schouwstraat in Rijsenhout. In een brief aan staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) benadrukt de gemeente het grote belang van dit project voor de leefbaarheid van Rijsenhout. De wens voor een vernieuwd en kloppend dorpshart wordt steeds dringender.
Al sinds jaar en dag bestaat het plan om woningen te bouwen op dit vroegere bedrijventerrein in het centrum van het dorp. Het project Rozenhof met onder meer acht sociale huurwoningen en twee sociale koopwoningen, ligt daar al voor klaar. Er is veel behoefte aan nieuwe woningen in Rijsenhout. De appartementen op de begane grond en bovenwoningen komen bijvoorbeeld tegemoet aan de behoefte aan woningen voor ouderen en starters. De gemeente ondersteunt deze wens van het dorp voor nieuwe woningen volledig.

Luchthavenindelingbesluit

Vanwege de ligging van Rijsenhout bij Schiphol en het daarmee verbonden Luchthavenindelingbesluit (LIB), moet het ministerie van Infrastructuur en Milieu echter speciaal toestemming geven voor de bouw van nieuwe huizen. Haarlemmermeer en andere gemeenten hebben de afgelopen jaren over knelpunten zoals het Centurionterrein overlegd met het ministerie. Bewoners en de gemeente hebben er alles aan gedaan om het belang van het dorp onder de aandacht te brengen. Minister Blok (Wonen) en toenmalig staatssecretaris Mansveld zijn beiden op bezoek geweest in Rijsenhout. Bewoners en de Dorpsraad Rijsenhout hebben toen een warm pleidooi gehouden voor de bouw van nieuwe woningen, waaronder dit plan in het centrum.

Zeer prettig

In de brief benadrukt de gemeente dat bewoners het wonen in Rijsenhout als zeer prettig ervaren. Huidige bewoners willen hun wooncarrière graag in het dorp voortzetten en ex-Rijsenhouters willen vaak terug naar het dorp. Ook de snelle verkoop van de woningen in het nieuwbouwproject Lanserhof II laat zien dat het vliegtuiggeluid geen belemmering oplevert om in Rijsenhout te willen wonen. Uit gesprekken met kopers daar blijkt dat zij hier vaak ervaring mee hebben doordat ze uit de omgeving van de luchthaven afkomstig zijn. Zij zijn vaak ter plaatse gaan luisteren en hebben zich laten informeren via het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol.

Impressie van het project Rozenhof op het voormalige Centurionterrein aan de Schouwstraat in Rijsenhout

Impressie van het project Rozenhof op het voormalige Centurionterrein aan de Schouwstraat in Rijsenhout

Begrip

Om uit de impasse te komen heeft de gemeente nu officieel gevraagd om toestemming voor het woningbouwplan in het centrum. Vanwege de leefbaarheid van Rijsenhout hoopt de gemeente op begrip voor de situatie. Meer informatie op haarlemmermeergemeente.nl/rijsenhout.

Haarlemmermeer en Schiphol

De aanwezigheid van Schiphol maakt Haarlemmermeer tot een unieke gemeente. Mede dankzij de luchthaven was Haarlemmermeer volgens Elsevier in 2016 opnieuw de gemeente met de sterkste economie van Nederland. De keerzijde is dat het vliegverkeer geluidshinder oplevert. Vanwege de geluidsbelasting en de veiligheid gelden er bovendien beperkingen voor het bouwen in de buurt van Schiphol. De kunst is om een goede balans te vinden tussen de verschillende belangen die in de omgeving spelen. In de Omgevingsraad Schiphol overleggen alle betrokken partijen hierover met elkaar: overheden, de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties. Voor inwoners die informatie willen over het vliegverkeer, -routes en –geluid is er de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS): bezoekbas.nl.

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!