Terug

Meerbabbels!

Meerbabbels flyer downloaden

Meerbabbels

MeerBabbels is een naschoolse activiteit gericht op taal. Als een kind moeite heeft met de Nederlandse taal maakt het minder makkelijk contact met leeftijdgenootjes en de juf of meester. Een schooldag kan dan soms heel zwaar zijn. Als je de taal niet helemaal begrijpt, kun je ook onzeker worden.

Mogelijke problemen

Problemen waar deze kinderen mogelijk tegenaan lopen:

  • • dat ze een speluitleg of de instructie voor een knutselwerkje niet begrijpen.
  • • dat ze soms moeite hebben met samenwerken
  • • dat ze een ander niet altijd laten uitpraten.

Door extra te oefenen met de Nederlandse taal leren de kinderen de taal beter te begrijpen. Ze kunnen zich beter uitdrukken, gaan zich zekerder voelen en maken sneller contact met andere kinderen.

Oefenen

Kinderen oefenen in een groep spelenderwijs met de Nederlandse taal. Elke week krijgen ze een opdracht mee voor thuis. Van de ouders wordt verwacht dat ze het laatste kwartier van de bijeenkomst aanwezig zijn om uitleg te krijgen over de opdracht. Er is dan ook gelegenheid om vragen te stellen. Eén keer in de 5 weken gaan de ouders en kinderen samen op pad voor bv. een bezoek aan de bibliotheek of de kinderboerderij.

MeerBabbels is bedoeld voor kinderen uit groep 1, 2 en 3. Aanmelding loopt via de coördinator en gaat altijd in overleg met school.

www.meerwaarde.nl

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!