Terug

Meerlanden voert werkzaamheden uit

ter info!

Graag informeren de Meerlanden u dat in de week van 10 tot 14 december, groot onderhoud aan de biofilter van de compostering plaatsvindt. Dit doen zij gemiddeld eens per vier jaar. Gedurende deze week worden de filterbakken één voor één leeggehaald, schoongemaakt en voorzien van nieuw filtermateriaal (boomschors). Deze werkzaamheden kunnen enige overlast veroorzaken wat betreft geur en geluid. Zij proberen dit uiteraard tot een minimum te beperken. Ze hebben ervoor gekozen, dit in deze periode uit te voeren, vanwege de lagere aanvoer van GFT en de weersomstandigheden voldoende zijn om dit uit te voeren. Zo hebben ze voor het GFT-seizoen van 2019 een optimaal werkend biofilter.

 

Meerlanden vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u evenwel vragen hebben dan kunt u die stellen via het bekende mailadres buren@meerlanden.nl

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!