Terug

Meerlanden biomassainstallatie UPDATE

UPDATE (8 aug 2018): MEERLANDEN TREKT VERGUNNINGAANVRAAG IN

Op dinsdagmiddag 7 augustus heeft De Meerlanden opnieuw een bijeenkomst voor buurtbewoners gehouden en naar aanleiding van de signalen de vergunningaanvraag ingetrokken. De directie laat weten:

“Ik kan niet genoeg benadrukken hoe vervelend we het vinden dat er onrust is ontstaan over de plannen voor een biomassa-installatie op het terrein van Meerlanden. We nemen jullie signalen zeer serieus en hebben besloten de vergunningaanvraag in te trekken. Tijdens de bijeenkomst hebben we afgesproken het proces opnieuw met elkaar in te gaan. Ik nodig jullie van harte uit om met voorstellen te komen hoe we dit het beste kunnen organiseren. Uiteraard komen wij zelf ook met concrete voorstellen hoe we het proces de komende periode beter kunnen aanvliegen.
Ik hoop van harte dat we met het intrekken van de vergunningaanvraag duidelijk hebben gemaakt dat we uw zorgen serieus nemen. Jullie zijn en blijven als buren belangrijke gesprekspartners in de verkenning van onze plannen.”

De dorpsraad is blij met deze ontwikkeling en kijkt uit naar het vervolg. Bewoners die ook betrokken willen worden bij dit onderwerp kunnen zich melden bij de Meerlanden, directiesecretariaat@meerlanden.nl.
Wilt u daarnaast contact met Dorpsraad en/of buurtbewonersgroep, laat ons dit dan even weten via voorzitter@dorpsraadrijsenhout.nl of redactie@dorpsraadrijsenhout.nl.


Afvalverwerker De Meerlanden in Rijsenhout wil graag uitbreiden met een biomassainstallatie. Hierover hebben zij aanwonenden op 25 juli en 2 augustus geïnformeerd.

Daarbij zijn de volgende gegevens verstrekt (u kunt ze downloaden door erop te klikken).

Voor de biomassa-installatie vraagt de Meerlanden subsidie aan om de business case financieel rond te krijgen. De aanvraag daarvoor kan/moet vanaf 2 oktober a.s. worden ingediend. Eén van de vereisten is dat een bouwvergunning voor deze installatie is afgegeven. Om die reden is de vergunningaanvraag op 26 juli 2018 ingediend bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied. De publicatie hiervan heeft nog niet plaatsgevonden, dus het is nog niet mogelijk om eventuele zienswijzen in te dienen.

Meer informatie is te verkrijgen via John de Block, telefoon 0297 381712 of via email jdblock@meerlanden.nl

De dorpsraad heeft in contact met De Meerlanden aangegeven deze ontwikkeling voor een groter deel van het dorp dan alleen aanwonenden van belang te vinden en gevraagd om een bredere informatiebijeenkomst ná de vakantieperiode. Indien daar belangstelling voor is, zal men deze organiseren. Ook de Dorpsraad wil men betrekken, maar wij zien het liefst een bredere opzet met dorpsraad èn bewoners. De dorpsraad neemt geen positie in namens bewoners, maar zal vanuit haar rol graag een actieve bewonersgroep ondersteunen. Wij verzoeken bewoners met vragen rechtstreeks contact op te nemen met de Meerlanden en ons daarvan op de hoogte te houden. In afwachting van een vaste contactpersoon voor dit onderwerp kunnen reacties aan de Dorpsraad gestuurd worden naar voorzitter@dorpsraadrijsenhout.nl of redactie@dorpsraadrijsenhout.nl. Aangezien ook wij met vakantie zijn, kan een reactie iets langer op zich laten wachten…

Overigens zijn wij blij met de Meerlanden in Rijsenhout, maar hebben wij wel wat vraagtekens bij de wenselijkheid van biomassaverwerking. Het is ons nog niet duidelijk wat deze installatie betekent voor het dorp, welk effect het heeft voor Rijsenhout en omstreken. Het gaat om een gebouw van 25 x 35 mtr. met een goothoogte van 10 mtr. Daarnaast 3 schoorstenen van14 mtr. hoog. 7 dagen per week en 24 uur per dag volautomatische verbranding.

Daarnaast hebben wij na enig ‘googlen’ de nodige twijfels over de milieuvriendelijkheid en duurzaamheid van biomassa-installaties.

Hoe het stoken van biomassa is uitgegroeid tot de grootste milieuvervuiler

Op dezelfde website staat ook informatie over de gevolgen van de grote vraag naar biomassa vanwege de toenemende populariteit van deze installaties in binnen- en buitenland.

 

Meer links naar biomassa:

NM-position-paper-Biomassavisie (Rapport Natuur & Milieu / Visie op Biomassa met effecten, alternatieven etc)

https://www.groenerekenkamer.nl/?s=biomassa

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/biomassa/

http://www.houtrookvrij.nl/portfolio/nieuw-rapport-relativeert-de-bijdrage-van-biomassa-aan-duurzaam-energiebeleid/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Biomassa

 

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!