Terug

Mogelijkheid tot inspreken regioRaad, over behoud van OV in spits Rijsenhout

Dinsdag 12 december a.s. vergadert de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam. In een voorsessie bespreken regioraadsleden de onderwerpen die op de agenda van de regioraadsvergadering staan. Geïnteresseerde gemeenteraadsleden, burgers en maatschappelijke organisaties kunnen bij deze raadssessies aanwezig zijn. Ook kunt u bij deze sessie inspreken.

inschrijven en de stukken downloaden kan HIER

 

De voorsessie van de regioraad wordt gehouden van 18:30 – 20:00 uur, in de Raadszaal van het Stadhuis van Amsterdam. In de voorsessie wordt de besluitvorming in de regioraad voorbereid. De leden van de regioraad worden geïnformeerd over:
• de besluitvorming over de Kadernota 2019-2022;
• de beleidsregel Deelfiets.

De vergadering van de regioraad vindt plaats vanaf 20:45 uur in de Raadszaal.
In de plenaire vergadering wordt onder meer besloten over:
• de Programmabegroting 2018;
• het Uitvoeringsbesluit Uithoornlijn;
• het Beleidskader Mobiliteit van de Vervoerregio Amsterdam;
• de nieuwe opgaven in de Investeringsagenda OV tot 2025;
• een budgetreservering voor 6 trams voor de Uithoornlijn;
• de beleidsregel Financiële bijdrage exploitatie aan stationsstallingen 2018 –  2025.

De beleidsstukken en de volledige agenda’s van de voorsessie en de regioraadsvergadering zijn te vinden via de Vergaderkalender van deze site. Voor meer informatie of om u aan te melden als inspreker tijdens de voorsessie van de regioraad kunt u met ons bellen: 020 – 527 37 00.

 hd-09-12-17-spits-ov-in-rijsenhout-1

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!