Terug

Motie gemeenteraad: Trafostation niet op 2a en 2b!

UPDATE: Reactie Bewonerscomité Rijsenhout Zegt NEE en Dorpsraad:

Bewonerscomité Rijsenhout Zegt NEE en Dorpsraad zijn blij met de uitkomst, een succes voor het dorp. Gelukkig blijkt er een heel eenvoudige oplossing te zijn: Het niet te koop aanbieden van de grond van 2a en 2b.

We hopen dat het College en TenneT nu daadkracht gaan tonen door met open vizier naar andere mogelijkheden te kijken en echt actief gaan werken aan een oplossing.

De wethouders hebben gisteren in het debat al aangegeven dat hun voorkeur locatie 1 is. Wij begrijpen van beide partijen dat hier mogelijkheden voor zijn en hiervoor is creativiteit en wil nodig.

Daarnaast heeft het bewonerscomité op woensdag 18 juli met Tennet een constructief gesprek gehad over een aantal andere alternatieven. TenneT heeft daar zelfs nog alternatieven aan toegevoegd. Kortom; er zijn voldoende aanknopingspunten om tot een snelle oplossing te komen die wel breed maatschappelijk gedragen wordt.

Gezien de verstoorde verhoudingen tussen partijen zijn wij erg gecharmeerd van het in de raad geopperde voorstel om een deskundige onafhankelijke partij dit proces te laten begeleiden. Onze grootste zorg is nu dat partijen alsnog bureaucratisch gaan touwtrekken in plaats van out of de box zoeken naar een voor alle partijen aanvaardbare locatie.

Eerder deze week was het Nelson Mandela Day. Een mooie quote van Mandela vinden wij “It’s easy to break down and destroy. The heroes are those who make peace and build.”  Wij hopen werkelijk dat er ruimte komt voor een verzoening die leidt tot best mogelijke maatschappelijke oplossing voor nu en in de toekomst.

Niet alleen met betrekking tot de benodigde stroomvoorziening, maar ook met betrekking tot het proces en de belangen van burgers. We hopen dat de eerste stappen naar een volwaardige burgerbetrokkenheid die de afgelopen weken zijn ingezet, verder worden uitgebouwd en wij zien hier alle kansen toe.

 

N.B.:

Er kan commotie ontstaan omdat bewoners een brief van Tennet in de bus hebben over het indienen op locatie 2a en 2b. Deze brief heeft de raadsvergadering van gisteren gekruist. Wij wachten nog op een reactie van Tennet op de nieuwe situatie.

——————

In de raadsvergadering van 19 juli heeft de gemeenteraad unaniem een motie opgesteld en aangenomen waarin zijn het college van b&w opdraagt zowel de grond van 2a als die van 2b niet aan Tennet aan te bieden voor het plaatsen van een transformatorstation.

Motie Rijsenhout Transformatorstation

Een motie van GroenLinks over de regierol van de Gemeente heeft het niet gered.

Motie Positieve energie in Rijsenhout GroenLinks Motie Rijsenhout Transformatorstation

 

U kunt e.e.a hier terugzien:

https://gemeenteraad.haarlemmermeer.nl/Vergaderingen/Raadsplein/2018/19-juli/17:00

Inspreker Annet Tebbens is rond 18.00 uur aan het woord in het vragenuurtje (agendapunt2)

De moties komen aan bod in agendapunt 7, de stemmingen.

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!