Terug

Nieuw WOB-verzoek inzake transformatorstation

Dorpsraad en bewoners van Rijsenhout hebben een nieuw WOB-verzoek gedaan aan Gemeente, Tennet en SGN. Het gaat om de overeenkomst die Tennet en SGN hebben gesloten ten aanzien van de voorgenomen bouw van een enorm 150kV transformatorstation tegen het dorp aan. Dorpsraad en bewoners willen inzicht in deze overeenkomst.

wob-verzoek-gemeente-2017-06-02

wob-verzoek-tennet-2017-06-02

wob-verzoek-sgn-2017-06-02

Eind april deden DR en bewoners al WOB-verzoeken naar Gemeente en Tennet t.a.v. het transformatorstation. De wettelijke termijn van 4 weken om aan het verzoek te voldoen is inmiddels verstreken.

De Gemeente heeft het eerder verzoek met 4 weken verdaagd omdat externe partijen betrokken moeten worden. Wat de juridische status van die verdaging is, wordt momenteel onderzocht. Het College had hier natuurlijk niet 4 weken mee hoeven wachten…

Tennet wil de gevraagde documenten pas verstrekken bij een mondelinge toelichting. De afspraak daarvoor valt waarschijnlijk in de vierde of vijfde week van juni.

Tennet geeft aan niet WOB-plichtig te zijn, maar is dat wel. Het Ministerie van Economische Zaken is voor 100% eigenaar en Tennet is belast met een wettelijke taak in het kader van de electriciteitswet. Daarmee valt Tennet gewoon onder de Wet Openbaarheid Bestuur.

Een deel van de documenten (het fase2 rapport) is al wel in ons bezit, omdat het met beantwoording van de raadsvragen openbaar is geworden. U vindt het elders op deze site. Het is dus des te opmerkelijker dat Tennet en Gemeente het (nog) niet aan ons willen geven.

 

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!