Terug

Nieuwe sportaccommodatie in Rijsenhout

Bron: https://www.witteweekbladnieuw-vennep.nl/deeljenieuws/lokaal/658055/niuewe-sportaccommodatie-in-rijsenhout?fbclid=IwAR3L6tSUpC6539BvuQdyoNVxmxNpfhhQgyNyhU6O4eeKehupGhOeq7lw7RY

Na de aanleg van het park rondom de kwekerij van Schenkeveld, de afronding van de nieuwe woonwijk Rozenhof en de start van de nieuwe woonwijk Willem Maarsehof, is er opnieuw goed nieuws voor Rijsenhout.

In september heeft de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) besloten 1,7 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling en verbetering van het bestaande sportcomplex in Rijsenhout. SLS is van mening dat Rijsenhout deze financiële impuls goed kan gebruiken om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren. Het geld komt het hele dorp ten goede, door de verschillende sportverenigingen is een gezamenlijk plan opgesteld.

Reeds in januari 2018 mocht Johan Dekker samen met wethouder Steffens de cheque met het toegezegde geld in ontvangt nemen. Sinds die tijd  zijn er meerdere plannen door de gezamenlijke verenigingen uitgewerkt. Uiteindelijk is er een prachtig plan uitgekomen dat past binnen de geografische grenzen van de huidige ijsbaan, de tennisbanen en de voetbalvelden en dat nog eens  financieel haalbaar is. Het plan is behoorlijk ambitieus, we zullen zeker ook hulp nodig hebben van sponsors en andere subsidievormen. De leden van de verschillende verenigingen kunnen ook hun steentje bijdragen aan de bouw door sommige werkzaamheden zelf uit te voeren, zodat deze niet uitbesteed hoeven te worden.

Uiteraard speelt de gemeente Haarlemmermeer ook een belangrijke rol in dit verhaal. De samenwerking met de gemeente is met ups en downs gegaan. Helaas is dat de gemeente nogal passief geweest bij planvorming en zal ook geen financiële bijdrage leveren. Het goede nieuws is dat de gemeente het huidige plan niet zal tegenwerken. Wij zijn daarom positief gestemd en gaan er vanuit dat de gemeente aansluit bij de verdere uitvoering en het gebruik na realisatie. Uiteindelijk wordt gezond leven en meer bewegen steeds belangrijker en sport is daar een belangrijk onderdeel van. Het nieuwe sportpark past uitstekend binnen het gemeentelijk beleid om de Rijsenhouters te faciliteren om gezond(er) te leven.

Het is zeer positief dat de drie sportverenigingen gezamenlijk tot dit plan zijn gekomen, gecoördineerd door Johan Dekker vanuit zijn rol in de regiegroep van Rijsenhout. De komende tijd gaan de verenigingen vanuit een projectgroep de plannen verder uitwerken om het definitieve plan begin 2021 ter goedkeuring voor te leggen aan hun leden. De leden kunnen nu al meedenken en meedoen in de werkgroepen die zijn opgetuigd. Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd.

Het plan bestaat uit één accommodatie met een gezamenlijke gebouw waarin de kantine, een vergaderruimte, de kleedkamers en een keuken zijn gevestigd. Op het terrein wordt een skeelerbaan aangelegd, waar zomers gebruik van kan worden gemaakt en waar ’s winters eerder op geschaatst kan worden. Aan de bestaande tennisbanen worden twee padelbanen toegevoegd. Op die manier gaan alle verenigingen er wat betreft de accommodatie op vooruit!

Het is een behoorlijk bevalling geweest waar al veel tijd en energie inzit. We zijn er van overtuigd dat de ontwikkeling van het nieuwe complex een enorme boost aan de sport en de leefbaarheid in zijn algemeen in Rijsenhout gaat geven. De komende maanden gaan we keihard aan de slag om het plan te realiseren.

Projectgroep Sportaccommodatie Rijsenhout

Meer bronnen:

https://www.hcnieuws.nl/premium/lokaal/overig/658334/sportclubs-rijsenhout-gaan-samen-in-nieuw-complex))

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!