Terug

Nieuwsbrief Sportaccommodatie Rijsenhout

Nieuwsbrief Sportaccommodatie Rijsenhout

 

Januari 2018 bereikte Rijsenhout het goede nieuws dat Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) geld beschikbaar stelde voor de nieuwbouw van een multifunctionele sportaccommodatie waar alle sportverenigingen van Rijsenhout gebruik van kunnen maken. Met deze nieuwbouw is de sportvoorziening voor de komende jaren, waarin sport steeds belangrijker wordt, veiliggesteld.

Vanaf september tot en met december 2018 is door de werkgroep van sportverenigingen, dorpsraad/regiegroep, SLS en gemeente gewerkt aan een masterplan. Vanaf begin dit jaar is de werkgroep druk in de weer met de gemeente, het college en de gemeenteraadsleden om het plan toe te lichten en een ieder bewust te maken van de noodzaak van de nieuwe sportaccommodatie. Uiteindelijk is het plan een gezamenlijk plan van gemeente en Rijsenhout, de gronden zijn per slot van rekening eigendom van de gemeente.

Op dit moment worden de berekeningen gemaakt en nagerekend om de definitieve scope van het project vast te stellen. Hierna zullen de onderdelen uit het plan door werkgroepen vanuit de sportverenigingen verder uitgewerkt worden, zodat er een definitief komt te liggen.

Snelheid is geboden, want de eerste paal moet december 2020 de grond in om aanspraak te houden op de gelden van SLS. We hopen voor de zomervakantie de scope te hebben vastgesteld met de gemeente, zodat de werkgroepen aan de slag kunnen.

Vanaf nu zullen we de leden van de sportverenigingen, maar ook de overige inwoners van Rijsenhout op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Het zou mooi zijn als naast de ontwikkeling van de accommodatie ook de Rijsenhouters die nu nog niet of weinig sporten deze ontwikkeling aangrijpen om te gaan sporten. Zowel voor jong als voor oud zijn er voldoende mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld “Walking Football” voor de senioren.

Op 13 juni zal de werkgroep op de braderie staan om vragen die u mogelijk heeft te beantwoorden.

 

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!