Terug

Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven

Op het land van deelplan 4 van het masterplan PrimAviera te Rijsenhout heeft in de Tweede Wereldoorlog een Duits schijnvliegveld gelegen, dat gebombardeerd is. Deelplan 4 van PrimA4a is het gebied dat ligt tussen de Rijksweg A4 en de Aalsmeerderweg aan de zuidwest zijde van de Bennebroekerweg. Er bestaat een kans dat er daar nog blindgangers in de grond zitten. Een detectieonderzoek in 2013, tot vier meter diepte, heeft 126 verdachte objecten aangetoond. Het is mogelijk dat een aantal van deze objecten niet ontplofte bommen zijn.

Uit oogpunt van veiligheid gaat de gemeente onderzoeken of het hier om explosieven gaat. In de onderstaande brief leest u hier meer over.

Bewonersbrief NGE bommen deelgebied 4 01092016

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!