Terug

Onderzoek Rekenkamer ‘Vertrouwen in de lokale democratie’ aangeboden aan de gemeenteraad

Inwoners van Haarlemmermeer willen een zichtbare gemeenteraad die opkomt voor alle inwoners. Ze willen bovendien zelf actief en laagdrempelig bijdragen aan plannen van de gemeente. De dienstverlening van de gemeente heeft invloed op het vertrouwen van inwoners in de lokale democratie. Niet de frequentie van het contact tussen inwoner en gemeente is belangrijk, maar een goede bereikbaarheid en de manier waarop de gemeente inwoners helpt. Inwoners buiten Hoofddorp zijn
kritischer over de dienstverlening van de gemeente en voelen zich minder gerepresenteerd in de gemeenteraad.

Deze bevindingen zijn gebaseerd op een enquête onder 582 inwoners van Haarlemmermeer over hun vertrouwen in de lokale democratie. Betrokkenheid en vertrouwen van inwoners en zijn belangrijk voor het functioneren van de democratie. Uit landelijk onderzoek blijkt dat het vertrouwen van burgers in politici en de tevredenheid met de democratie historisch laag is. In Haarlemmermeer was de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 lager dan het landelijk gemiddelde. Daarom onderzocht de rekenkamer de vraag hoe het zit met het vertrouwen van inwoners van Haarlemmermeer in de lokale democratie.

De resultaten laten zien dat het vertrouwen van inwoners laag is. Tegelijkertijd hechten de geënquêteerden aan een goede representatie in de gemeenteraad en is meer dan de helft zelf bereid om bij te dragen aan de lokale samenleving. Zij doen dit het liefst via laagdrempelige manieren zoals een inwonerpanel, een enquête of een referendum. De gemeenteraad kan een bijdrage leveren aan het versterken van de lokale democratie door aandacht te besteden aan zijn zichtbaarheid, toegankelijkheid en het verbeteren van de representatie van inwoners in de raad.

De dorpsraad wordt uitgenodigd tot het indienen van een schriftelijke reactie op het onderzoek. Wil je reageren op het onderzoek? Stuur een mail naar secretaris@dorpsraadrijsenhout.nl en wij nemen je reactie mee in een gezamenlijke reactie. De behandeling van het rapport in de gemeenteraad vindt waarschijnlijk in de tweede helft van februari plaats.

Je treft hieronder de volgende documenten aan:

  • De notitie Vertrouwen in de lokale democratie, met daarin de conclusies en adviezen van de rekenkamer.
  • Het bijbehorende onderzoeksrapport Vertrouwen in de lokale democratie, van onderzoeksbureau Necker.
  • Een uitnodiging tot het indienen van een schriftelijke reactie op het onderzoek.

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!