Terug

Onrust over transformatorstation Rijsenhout – update

In het dorp is onrust ontstaan over de komst van een 150kV transformatorstation.

Dat er zo’n station komt, is wel duidelijk, alleen valt er over de plaats waar die gepland staat nog wel te twisten. In een gesprek van Dorpsraad en een betrokken bewoner met vertegenwoordigers van Tennet is gebleken dat de keuze vooral gemaakt is op financiële gronden. Het belang van een leefbaar Rijsenhout is daaraan weer eens ondergeschikt gebleken.
De Dorpsraad is niet meegenomen in het vooronderzoek naar de locatiekeuze en is ook niet geïnformeerd over activiteiten die klaarblijkelijk al in het gebied plaatsvinden.

Momenteel zijn bewoners zich aan het verzamelen om zich sterk te maken voor een betere keuze. Gezien het belang voor het dorp steunt de Dorpsraad dit initiatief.

Wij houden u op de hoogte!

 

Update d.d. 13 april:

Verschillende raadsleden hebben vandaag vragen gesteld aan het College. U kunt het hier nakijken:

https://gemeenteraad.haarlemmermeer.nl/

 

https://gemeenteraad.haarlemmermeer.nl/Vergaderingen/Raadsplein/2017/13-april/17:00/Vragenuur-actualiteitsvragen-van-de-raad

Vanaf minuut 8 ongeveer.

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!