Terug

Opnieuw 2 bommen gevonden op het Schenkenveldterrein

Deze brief ontvingen we van de Gemeente Haarlemmermeer ter info:

 

Op het terrein van tomatenkwekerij Schenkeveld in Rijsenhout zijn dit jaar en vorig jaar meerdere explosieven geruimd, in het kader van de bouw van nieuwe kassen. In totaal zijn nu 43 bommen op het terrein gevonden, waarvan er al 41 zijn geruimd. Graag informeren wij u over de recente vondst van twee vliegtuigbommen.

Twee zware vliegtuigbommen

Op twee bommen na zijn tot nu toe alle explosieven die uit detectieonderzoek naar voren zijn gekomen geruimd. Deze laatste twee bommen zijn recent door de Explosieven Opruimingsdienst onderzocht. Het blijken twee zware Duitse vliegtuigbommen te zijn van elk 1.200 kg. Nog niet eerder zijn in Rijsenhout zulke zware bommen gevonden. Dat maakt vervolgonderzoek noodzakelijk.

Vervolgonderzoek en ruiming

Op dit moment treffen we de voorbereidingen voor een vervolgonderzoek naar het exacte type bommen. Naar verwachting zal de Explosieven Opruimingsdienst dit onderzoek eind november uitvoeren. Zodra duidelijk is wat het vervolg is en hoe de Explosieven Opruimingsdienst deze bommen gaat ruimen, informeren we u daar uiteraard over.

Geen risico voor de veiligheid

De bommen vormen op dit moment geen veiligheidsrisico voor de omgeving. Ze liggen sinds de Tweede Wereldoorlog stabiel. Totdat de bommen geruimd kunnen worden blijven ze op de vindplek liggen, met de nodige veiligheidsmaatregelen. De bommen worden afgedekt en er wordt een hek geplaatst met camerabewaking.

De bouwwerkzaamheden die nog plaatsvinden op het terrein in de nabijheid van de vliegtuigbommen, worden op een veilige manier uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben geen effect op de vliegtuigbommen. Zo worden palen niet geheid, maar in de grond gedrukt en worden geen trillingen veroorzaakt die invloed op de bommen kunnen hebben.
Informatie Deze informatie kunt u ook nalezen op: https://haarlemmermeer.nl/bommen-rijsenhout Wij verwachten u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer,

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!