Terug

Opnieuw overlast verwacht door Schiphol baanonderhoud

Opnieuw overlast verwacht door Schiphol baanonderhoud

Ter kennisname bijgaande informatie van Schiphol.

Wanneer vindt het onderhoud plaats?

Zondag 27-okt 23:00 uur tot Maandag 22-dec 06:00 uur (= 8 weken).
Wat zijn de verwachte effecten voor het baangebruik? (bron: LVNL)

LVNL heeft een impactanalyse gemaakt van de werkzaamheden op het verwachte baangebruik. Voor de periode tijdens de werkzaamheden dat rijbaan Alfa niet beschikbaar is (28 oktober t/m 15 december, = 7 weken) zal het baangebruik afwijken.

De Kaagbaan is in die periode zeer beperkt inzetbaar, waardoor de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan vaker ingezet worden. Hierdoor is de geluidsbelasting anders verdeeld over de omgeving.

Dit aangepaste baangebruik leidt tot:
 Toename starten Zwanenburgbaan (18C) naar het zuiden.
 Toename landen Zwanenburgbaan (36C) vanuit het zuiden.
 Toename starten Aalsmeerbaan (18L) naar het zuiden.
 Toename landen Aalsmeerbaan (36R) vanuit het zuiden.
 Afname starten Kaagbaan (24) naar het zuidwesten.
 Afname landen Kaagbaan (06) naar het noordoosten

Waarom gebeurt dit onderhoud in 2 fasen en niet in één keer?

Rond de terminal van Schiphol ligt een dubbele rijbaan voor vliegtuigen, Alfa en Bravo. Beide rijbanen worden doorgaans in één richting gebruikt voor vertrekkend en aankomend vliegverkeer (vergelijkbaar met de Ring A10 rond Amsterdam). Als het onderhoud aan beide rijbanen gelijktijdig zou worden uitgevoerd, zou één van de belangrijkste verkeersaders in het rijbaanstelsel van Schiphol geheel buiten gebruik zijn. Daarom moet het onderhoud in twee fasen worden uitgevoerd. Fase 1 (aan rijbaan Bravo bij A8) is afgerond op 7 juli jl. Fase 2 (aan rijbaan Alfa bij A8) moet nog worden uitgevoerd.

Wat houdt dit baanonderhoud in?

Het gaat om onderhoud aan rijbaan Alfa, ter hoogte van op- en afrit A8. Het kruispunt A8 wordt intensief gebruikt, met name als oprit naar de Kaagbaan, maar ook voor taxiënde vliegtuigen van en naar de gates. Hierdoor zijn de asfaltlaag en fundering aan slijtage onderhevig. De verhardingsconstructie wordt tijdens het onderhoud geheel vervangen. Ook wordt de verlichting verduurzaamd (van halogeen naar led) en de afvoer van regenwater verbreed.

Waarom moet dit baanonderhoud nu?

De verharding inclusief de onderliggende funderingslaag van de rijbaan loopt tegen het einde van de technische levensduur. Verder uitstel of afstel van dit onderhoud betekent een te groot risico op schade, met een langduriger afsluiting van de baan tot gevolg. De impact op het baangebruik en daarmee op de omgeving zou nog groter zijn. Wel hebben we met de planning geschoven, zodat de werkzaamheden niet in de zomer of nazomer plaatsvinden, maar in het najaar.
Waarom is dit onderhoud niet gecombineerd met onderhoud aan de Kaagbaan begin september?
Tijdens het plannen van onderhoudswerkzaamheden wordt uiteraard altijd gekeken hoe dit zo efficiënt mogelijk uitgevoerd kan worden. Tijdens het (huidige) onderhoud aan de Kaagbaan is echter ook rijbaan Q (de rijbaan over de snelweg A4) al dicht in verband met werkzaamheden. In combinatie met werkzaamheden aan rijbaan A8 zou dit de grondoperatie qua taxiverkeer onmogelijk maken.

Waarom heeft het onderhoud aan een rijbaan gevolgen voor het baangebruik?

Tijdens de werkzaamheden zal rijbaan Alfa (ter hoogte van een op- en afrit naar de Kaagbaan) niet beschikbaar zijn tot en met 15 december. Taxiënd verkeer moet daarom over rijbaan Bravo. Dit zorgt voor tweerichtingsverkeer op een druk kruispunt van verkeersstromen. Om dit knelpunt op te lossen en de verkeersstromen (op de grond én in de lucht) beheersbaar te houden is LVNL genoodzaakt om alternatieve baancombinaties in te zetten gedurende deze periode.

 

 

Indien u de overlast wilt melden:

http://www.bezoekbas.nl/ 

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!