Terug

UPDATE! Ruiming explosieven op Schenkeveldterrein

Update 24 april

Gisteren en vandaag zijn opnieuw bommen geruimd. Na reacties van geschrokken bewoners, hebben wij hierover contact gehad met de Gemeente.
Zowel dorpsraad als een deel van de bewoners is niet vooraf op de hoogte gesteld van de ruiming. Informatiebrieven hierover zijn aan een beperkt aantal inwoners gestuurd. Deze brief vindt u hier: 2018-04-23 brief inwoners Rijsenhout – ruiming bom 23-24 april 2018

Mocht u planschade hebben, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon in de brief.

Vanmiddag ontvingen wij deze update van de Gemeente:

Opnieuw ruiming bommen in Rijsenhout

Maandag 23 en dinsdag 24 april worden in Rijsenhout drie Duitse vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog geruimd. De bommen op het terrein naast de tomatenkwekerij van Schenkeveld worden gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Op maandag gebeurt dit om 12.00 en 14.00 uur. Op dinsdag om 12.00 uur. Wegafzettingen of ontruimingen van woningen zijn niet noodzakelijk. De bommen zullen niet onder de grond tot ontploffing worden gebracht. Door een goede voorbereiding kan dit boven de grond. Hierdoor zullen er weinig trillingen zijn. Ook is hierdoor de kans op schade zeer klein.

Veiligheidsmaatregelen

De gemeente heeft overlegd met de explosievenopruimingsdienst en de andere hulpdiensten over de ruiming van de bommen. In dit overleg zijn maatregelen besproken om de drie bommen veilig te kunnen ruimen. Het gaat dan bijvoorbeeld over maatregelen ter voorkoming van trillingen. Bewoners van Rijsenhout worden over deze maatregelen door de gemeente Haarlemmermeer verder geïnformeerd. Dit gebeurt per brief.

Drie andere objecten

Er zijn nóg drie objecten in de bodem gevonden. Deze zullen dit jaar verder worden onderzocht. Als dit ook bommen zijn, moeten deze ook worden geruimd. Wanneer dat gebeurt en hoe, wordt later bekend gemaakt.

Vliegtuigbommen Rijsenhout

In totaal zijn op dit terrein nu 43 vliegtuigbommen gevonden. Van deze bommen zijn er al 40 geruimd.

 


15 april 2018

In het HD lazen wij onderstaand bericht, waaruit blijkt dat er opnieuw zware explosieven zijn gevonden op het Schenkeveldterrein.
Deze worden mogelijk in de diepe grondlagen tot ontploffing gebracht:

https://www.haarlemsdagblad.nl/haarlemmermeer/drie-zware-explosieven-diep-onder-de-grond-aan-aalsmeerderweg-rijsenhout

Uit het artikel wordt niet duidelijk wat de consequenties hiervan voor het dorp zullen zijn.

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!