Terug

Overlijden Jan Buiten

Dinsdagmiddag 6 juni ontvingen we als dorpsraad het verdrietige bericht dat onze secretaris Jan Buiten was overleden. Dit plotselinge bericht raakte ons allemaal. Jan was voor ons de brug tussen het voorgaande – en het huidige bestuur. Een team dat hij zelf mede heeft vormgegeven. De rol van secretaris heeft hij de afgelopen jaren met verve vervuld. Berichten die op de dorpsraad afkwamen wist hij juist te adresseren en te benutten voor het verbeteren van ons functioneren. Bewoners met vragen kregen via Jan een passend antwoord. Het laatste jaar heeft Jan zich sterk gemaakt voor een correcte administratieve vastlegging van het gehele bestuur bij diverse instanties. In deze tijd van anti-witwasregels een stevige klus, waar een lange adem voor nodig was. Dit voorjaar kon Jan staand en met trots melden dat de administratieve vastlegging geheel gelukt was! Met hem verliezen we een zeer betrokken, sportieve en creatieve secretaris en daarnaast waardevol lid van de dorpsraad, aan wie we nog vaak zullen terugdenken.

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!